Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Network Automation Trên MikroTik Bằng Python [Mã - 8817 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-network-automation-tren-mikro-tik-bang-python-ma-881A
Giới thiệu khoá học

Thế giới CNTT đang chuyển sang khả năng lập trình mạng hay được gọi là tự động hóa mạng, có nghĩa là các kỹ sư mạng phải sẵn sàng viết các tập lệnh để cấu hình các thiết bị mạng như MikroTik Router. Hầu hết các kỹ sư mạng không thích lập trình - đó là một thực tế. Nhưng kỹ năng lập trình là bắt buộc nếu bạn muốn tiếp tục làm kỹ sư mạng. Ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều nhất cho tự động hóa mạng ngày nay được gọi là Python. Vì lý do này, khóa học được thiết kế để hướng dẫn cho bạn cách bạn có thể chạy các tập lệnh trên Python để tương tác với các thiết bị MikroTik, do đó bạn có thể định cấu hình chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột bất kể số lượng thiết bị MikroTik lớn đến mức nào và để tránh lỗi của con người. điều đó xảy ra rất nhiều.

Khóa học sẽ không giải thích mọi thứ về Python và sẽ lấy các tập lệnh cần với tư cách là kỹ sư mạng và giải thích chúng sau đó áp dụng chúng để xem tự động hóa mạng trên MikroTik router có thể hoạt động như thế nào.

Khoá học sẽ giúp bạn hiểu được cách sử dụng Python để lập trình mạng trên MikroTik RouterOS bằng Paramiko & Netmiko.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Network Automation cho MikroTik RouterOS.

✓ Tải xuống cài đặt Python.

✓ Tải xuống và cài đặt PyCharm.

✓ Sử dụng Mô-đun Paramiko để tự động hóa mạng trên MikroTik RouterOS.

✓ Sử dụng Netmiko Module để tự động hóa mạng trên MikroTik RouterOS.

Tóm lại, khóa học này là bản chất dành cho tất cả các kỹ sư mạng MikroTik và là khóa học đầu tiên về tự động hóa mạng trên MikroTik bằng Python.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét