Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
MachineLearning Engineer

Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Kỹ Sư Máy Học?

Một kỹ sư máy học là một lập trình viên thành thạo trong việc xây dựng và thiết kế phần mềm để tự động hóa các mô hình dự đoán. Họ tập trung sâu hơn vào khoa học máy tính, so với các nhà khoa học dữ liệu. Kỹ thuật máy học đã trở nên phổ biến và đang vượt qua Khoa học dữ liệu . Chức danh công việc có nhu cầu cao với nhiều người từ sự nghiệp Khoa học dữ liệu chuyển sang làm Kỹ sư máy học. Nó hiện đang đứng thứ 6 trong top 50 Công việc tốt nhất ở Mỹ, theo Glassdoor .  Kỹ sư Máy học (ML) là một l…
 Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Kỹ Sư Máy Học?