Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Lakehouse

Giới Thiệu Khóa Học Apache Spark Và Databricks - Stream Processing Trong Lakehouse [Update Tháng 10-2023] [Mã - 6972 A]

Làm chủ Stream processing sử dụng Apache Spark (PySpark) và Azure Databricks (Azure) với một Capstone Project từ đầu đến cuối. Giới thiệu về khóa học Khóa học Apache Spark và Databricks - Stream Processing trong Lakehouse bằng Ngôn ngữ Python và PySpark API. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu về Real-time Stream processing bằng cách sử dụng Apache Spark và Databricks Cloud, đồng thời áp dụng kiến ​​thức đó để xây dựng các giải pháp real-time stream processing. Khóa học này dựa trên ví dụ và tuân the…
Giới Thiệu Khóa Học Apache Spark Và Databricks - Stream Processing Trong Lakehouse [Update Tháng 10-2023] [Mã - 6972 A]