Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
ENSLD

Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Đầy Đủ Nhất Về ENSLD 300-420 [Mã - 7616 A]

Giới thiệu khóa học: Sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể: ✓ Design Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) internal routing cho mạng doanh nghiệp. ✓ Design Open Shortest Path First (OSPF) internal routing cho mạng doanh nghiệp. ✓ Design Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) internal routing cho mạng doanh nghiệp. ✓ Thiết kế mạng dựa trên yêu cầu của khách hàng. ✓ Design Border Gateway Protocol (BGP) routing cho mạng doanh nghiệp. ✓ Mô tả các loại và cách sử dụng…
Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Đầy Đủ Nhất Về ENSLD 300-420 [Mã - 7616 A]