Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Đầy Đủ Nhất Về ENSLD 300-420 [Mã - 7616 A]

Với tổng thời lượng đào tạo hơn 134 giờ video, đây là khóa học toàn diện và đầy đủ nhất về Designing Cisco Enterprise Networks (ENSLD).
Liu Liu

Giới Thiệu Khóa Học Đào Tạo Đầy Đủ Nhất Về ENSLD 300-420 [Mã - 7616 A]

Giới thiệu khóa học:

Sau khi tham gia khóa học này, bạn sẽ có thể:

✓ Design Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) internal routing cho mạng doanh nghiệp.

✓ Design Open Shortest Path First (OSPF) internal routing cho mạng doanh nghiệp.

✓ Design Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) internal routing cho mạng doanh nghiệp.

✓ Thiết kế mạng dựa trên yêu cầu của khách hàng.

✓ Design Border Gateway Protocol (BGP) routing cho mạng doanh nghiệp.

✓ Mô tả các loại và cách sử dụng khác nhau của Multiprotocol BGP (MP-BGP) address families.

✓ Describe BGP load sharing.

✓ Thiết kế một BGP network dựa trên yêu cầu của khách hàng.

✓ Quyết định vị trí của ranh giới L2/L3 trong Campus network của bạn và đưa ra quyết định thiết kế.

✓ Mô tả các cân nhắc thiết kế Layer 2 cho các Enterprise Campus network.

✓ Thiết kế hệ thống mạng LAN theo yêu cầu của khách hàng.

✓ Mô tả các cân nhắc thiết kế Layer 3 trong một Enterprise Campus network.

✓ Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về SD-Access của Cisco.

✓ Cisco SD-Access Fabric Design.

✓ Thiết kế một Software-Defined Access (SD-Access) Campus Fabric dựa trên yêu cầu của khách hàng.

✓ Design service provider-managed VPN.

✓ Design enterprise-managed VPN.

✓ Thiết kế một mạng WAN linh hoạt.

✓ Thiết kế một mạng WAN linh hoạt dựa trên yêu cầu của khách hàng.

✓ Tìm hiểu kiến ​​trúc Cisco SD-WAN.

✓ Mô tả các tùy chọn triển khai SD-WAN của Cisco.

✓ Thiết kế dự phòng SD-WAN của Cisco.

✓ Giải thích các nguyên tắc cơ bản của QoS.

✓ Design Quality of Service (QoS) cho mạng WAN.

✓ Thiết kế QoS cho hệ thống mạng doanh nghiệp theo yêu cầu của khách hàng.

✓ Giải thích các nguyên tắc cơ bản của multicast.

✓ Thiết kế các giải pháp rendezvous point distribution.

✓ Mô tả những cân nhắc cấp cao khi thực hiện thiết kế địa chỉ IP.

✓ Tạo một IPv6 addressing plan.

✓ Lập kế hoạch triển khai IPv6 trong mạng IPv4 doanh nghiệp hiện có.

✓ Mô tả những thách thức mà bạn có thể gặp phải khi chuyển đổi sang IPv6.

✓ Thiết kế IPv6 addressing plan dựa trên yêu cầu của khách hàng.

✓ Mô tả các Network API và protocol.

✓ Mô tả Yet Another Next Generation (YANG), Network Configuration Protocol (NETCONF), và Representational State Transfer Configuration Protocol (RESTCONF).

Bạn sẽ học được gì:

✓ Internet Protocol Version 4 (IPv4) Design.

✓ Internet Protocol Version 6 (IPv6) Design.

✓ Routing Protocol Characteristics, EIGRP, và IS-IS.

✓ OSPF, BGP, và Route Manipulation.

✓ IP Multicast và Network Management.

✓ Enterprise LAN Design và Technologies.

✓ Enterprise Campus Design nâng cao.

✓ WAN cho Doanh nghiệp.

✓ WAN Availability và QoS.

✓ SD-Access Design.

✓ SD-WAN Design.

✓ Automation.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Network design engineer, Network engineer, System administrator.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.