Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Beginner

Giới Thiệu Khóa Học Tìm Hiểu Apache Kafka Fundamental Với NodeJS Cho Beginner [Mã - 8236 A]

Giới thiệu khoá học: Hơn 80% trong số 100 công ty trong danh sách Fortune tin tưởng và sử dụng Kafka. Apache Kafka là một distributed event streaming platform mã nguồn mở được hàng nghìn công ty sử dụng cho các data pipeline hiệu suất cao, streaming analytics, data integration và các ứng dụng quan trọng. Apache Kafka dựa trên commit log và nó cho phép người dùng đăng ký và xuất bản dữ liệu lên bất kỳ số lượng hệ thống hoặc ứng dụng thời gian thực nào. Các ứng dụng ví dụ bao gồm quản lý đối …
Giới Thiệu Khóa Học Tìm Hiểu Apache Kafka Fundamental Với NodeJS Cho Beginner [Mã - 8236 A]