Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Tìm Hiểu Apache Kafka Fundamental Với NodeJS Cho Beginner [Mã - 8236 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-tim-hieu-apache-kafka-fundamental-voi-nodejs-cho-beginner-ma-8236-A

Giới thiệu khoá học:

Hơn 80% trong số 100 công ty trong danh sách Fortune tin tưởng và sử dụng Kafka.

Apache Kafka là một distributed event streaming platform mã nguồn mở được hàng nghìn công ty sử dụng cho các data pipeline hiệu suất cao, streaming analytics, data integration và các ứng dụng quan trọng.

Apache Kafka dựa trên commit log và nó cho phép người dùng đăng ký và xuất bản dữ liệu lên bất kỳ số lượng hệ thống hoặc ứng dụng thời gian thực nào. Các ứng dụng ví dụ bao gồm quản lý đối sánh hành khách và tài xế tại Uber, cung cấp phân tích thời gian thực và bảo trì dự đoán cho nhà thông minh British Gas và thực hiện nhiều dịch vụ thời gian thực trên toàn bộ LinkedIn.

Khóa học Apache Kafka dành cho dành cho người mới bắt đầu để giúp bạn hiểu Apache Kafka Internal, kiến ​​trúc của hệ thống phân tán Kafka, Role of Zookeeper, Kafka CLI và Client với NodeJS.

Chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả các nền tảng của Apache Kafka một cách đơn giản với NodeJS.

Vào cuối khóa học này, bạn sẽ ở trạng thái tốt để làm việc trên dự án apache kafka.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Làm chủ các khái niệm cốt lõi của Kafka.

✓ Kafka Architecture.

✓ Chạy Kafka với Docker

✓ Distributed System và Message Broker.

✓ Vai trò của Zookeeper trong kafka.

✓ Nắm vững các lệnh Kafka CLI về Topic, Producer và Consumer.

✓ Kafka Với NodeJS.

✓ Apache Kafka Architecture.

✓ Chủ đề cơ bản của Kafka: Topics, Partitions, Brokers, Replicas, Producers, Consumers và Zookeeper.

✓ Khởi chạy Kafka cluster của riêng bạn với docker - Windows / MacOS X / Linux.

✓ Kafka Command Line Interface (CLI).

✓ Code Producer và Consumers sử dụng NodeJS (KafkaJS Library).

✓ Tìm hiểu Cách kafka hoạt động dưới dạng hệ thống phân tán.

✓ Message Broker là gì.

✓ Kafka Client Configuration.

✓ Producer Configuration chi tiết.

✓ Transaction.

✓ Batch Processing.

✓ Tìm hiểu cách thiết lập Logger với kafka Client.

✓ ...

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét