Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Ant D

Giới Thiệu Khóa Học Ứng Dụng Cổng Thông Tin Việc Làm (Job Portal) Với React, Ant D Và Firebase [Mã - 7588 A]

Giới thiệu khóa học: Trong khóa học này, bạn sẽ học các khái niệm sau: ✓ React Firebase Integration. ✓ User Authentication với Fire store database. ✓ UI riêng biệt cho người dùng bình thường và admin. ✓ Admin có thể truy cập tất cả thông tin người dùng và việc làm. ✓ Mọi tài khoản người dùng và bài đăng việc làm phải được admin chấp nhận. Sau đó, chỉ nó sẽ được liệt kê trong cơ sở dữ liệu. ✓ Chức năng thông báo trực tiếp (Live notification) cho Người dùng / Nhà tuyển dụng / Admin. ✓ Chức năng x…
Giới Thiệu Khóa Học Ứng Dụng Cổng Thông Tin Việc Làm (Job Portal) Với React, Ant D Và Firebase [Mã - 7588 A]