Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học ASP.Net Core MVC - Xây Dựng Dự Án Hệ Thống Quản Lý Mua Hàng [Mã - 8176 A]

Hoàn thành dự án theo hướng dữ liệu với các báo cáo có thể tải xuống. ASP .Net Core MVC 3.0, jQuery, SQL Server, Code First Approach.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-aspnet-core-mvc-xay-dung-du-an-he-thong-quan-ly-mua-hang-ma-8176a


Giới thiệu khoá học:

Đây là dự án hoàn chỉnh dựa trên Hệ thống quản lý mua hàng dành cho mọi cấp độ (người mới bắt đầu đến nâng cao) sử dụng ASP.Net Core MVC 3.0, jQuery, Code First Approach và cơ sở dữ liệu SQL Server trong Visual Studio 2019.

Bạn sẽ học cách tạo cơ sở dữ liệu cho dự án. Cách tạo một giao diện đẹp mắt và Navigation Bar chuyên nghiệp. Tạo các form Mặt hàng, Mua hàng và Giao dịch phát hành nơi bạn có thể Thêm, Chỉnh sửa và Xóa các mục nhập. Việc phát triển các Report có thể tải xuống và in ấn được cũng được giảng dạy.

Trong dự án này, chúng tôi đã tập trung vào phương pháp tiếp cận thực tế trực tiếp. Thay vì đi sâu vào chi tiết lý thuyết không cần thiết, chúng tôi sẽ đưa ra chi tiết điểm cho nhiệm vụ để bạn có thể hiểu logic và khái niệm đằng sau và có thể hoàn thành nhiệm vụ và đạt được kết quả nhanh chóng. Nhiều học viên hoàn thành một khóa học mà không có dự án và cảm thấy không thể bắt đầu và áp dụng kiến ​​thức của họ để tạo hoặc xây dựng một ứng dụng phần mềm hoặc website hoạt động. Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho những bạn muốn tạo ra một dự án hoàn chỉnh đang chạy một cách độc lập bằng cách sử dụng kiến ​​thức cơ bản của họ.

Sau khi hiểu và hoàn thành khóa học dự án này trên ASP Net Core MVC, hy vọng bạn sẽ dễ dàng xây dựng một dự án khác ngay cả khi bạn đang làm việc trên một công cụ khác không phải ASP.

Mục lục:

✓ Tạo Project.

✓ Định nghĩa Model Class Phần 1/2.

✓ Định nghĩa Model Class Phần 2/2.

✓ Connection String đến SQL Server Phần 1/2.

✓ Connection String đến SQL Server Phần 2/2.

✓ Database Migration.

✓ Tạo Items/Products Page Controller.

✓ Define Items/Products Page Action Methods.

✓ Apply Views on Items/Products Page.

✓ Tạo Controller cho Purchase Form.

✓ Tạo Controller cho Issuance Form.

✓ Define Action Methods for Product Issuance Page.

✓ Tích hợp Template vào dự án.

✓ Áp dụng Required Output.

✓ Home Controller Design.

✓ Index Design for Item/Product Entry Form.

✓ Design Edit, Detail và Delete Pages for Products.

✓ Purchase Form Controller Design.

✓ Designing Purchase Detail & Delete Pages.

✓ Reporting.

✓ Data Class.

✓ Report Controller.

✓ Items/Products Detail Report.

✓ Purchase Transactions Report.

✓ Report Views.

✓ Reports PDF View.

✓ Search Item Report.

✓ Items Report 2

✓ Purchase Views PDF.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Phát triển các dự án cấp trung bình đến nâng cao.

✓ Tạo các ứng dụng theo hướng dữ liệu gọi báo cáo.

✓ Thiết kế giao diện ứng dụng thân thiện với người dùng.

✓ Code theo cách chuyên nghiệp.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.