Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
vCenter

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị VMware vSphere 8 (Tìm hiểu, Setup ESXi + vCenter) [Mã - 7612 A]

Giới thiệu khoá học: Bạn muốn Tìm hiểu tất cả về VMware vSphere, ESXi và vCenter 8? Trong khóa học này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả các kỹ năng cần thiết để bắt đầu với VMware, cho đến khi trở thành một chuyên gia. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập VMware vSphere 8, bao gồm Hypervisor ESXi của VMware và quản lý vCenter. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn các bước để bắt đầu xây dựng Virtual Machine (VM) của riêng bạn và xây dựng môi trường Ảo hóa của riêng bạn! VMware là công ty…
Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị VMware vSphere 8 (Tìm hiểu, Setup ESXi + vCenter) [Mã - 7612 A]