Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Nuxt 3

Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ Nuxt 3 - Hướng Dẫn Full-Stack [Mã - 6980 A]

Mở khóa Nuxt 3 & Vue Master: Xây dựng một Markdown Blog-Portfolio & Supabase Finance Tracker. Bạn sẽ học được gì? ✓ Làm chủ nền tảng và các tính năng nâng cao của Nuxt 3. ✓ Tạo một blog và portfolio đầy đủ sử dụng Markdown. ✓ Styling các ứng dụng hiệu quả với Tailwind CSS. ✓ Triển khai file-based routing trong Nuxt cho content management. ✓ Sử dụng layout cho các cấu trúc trang có thể sử dụng lại. ✓ Thêm một dark/light mode selector để nâng cao trải nghiệm người dùng. ✓ Xây dựng một fin…
Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ Nuxt 3 - Hướng Dẫn Full-Stack [Mã - 6980 A]