Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
 • Giao diện sáng
 • Giao diện tối
 • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Làm Chủ Nuxt 3 - Hướng Dẫn Full-Stack [Mã - 6980 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-lam-chu-nuxt-3-huong-dan-full-stack-ma-6980a


Mở khóa Nuxt 3 & Vue Master: Xây dựng một Markdown Blog-Portfolio & Supabase Finance Tracker.

Bạn sẽ học được gì?

 • ✓ Làm chủ nền tảng và các tính năng nâng cao của Nuxt 3.
 • ✓ Tạo một blog và portfolio đầy đủ sử dụng Markdown.
 • ✓ Styling các ứng dụng hiệu quả với Tailwind CSS.
 • ✓ Triển khai file-based routing trong Nuxt cho content management.
 • ✓ Sử dụng layout cho các cấu trúc trang có thể sử dụng lại.
 • ✓ Thêm một dark/light mode selector để nâng cao trải nghiệm người dùng.
 • ✓ Xây dựng một finance tracker app với Nuxt và Supabase.
 • ✓ Tận dụng composables cho reusable logic.
 • ✓ Các hoạt động CRUD với Supabase.
 • ✓ Triển khai Row Level Security (RLS) cho data permissions trong Supabase.
 • ✓ User authentication với Supabase Auth.
 • ✓ Xử lý file upload trong một ứng dụng full-stack.
 • ✓ Tích hợp NuxtUI component library để có giao diện người dùng bóng bẩy.
 • ✓ Áp dụng các phương pháp hay nhất trong full-stack development với Nuxt và Vue.
 • ✓ Truy cập vào full source code để học tập và khắc phục sự cố thực hành.

Đi sâu vào thế giới Nuxt 3 với hướng dẫn toàn diện này. Dành cho các nhà phát triển mong muốn khai thác toàn bộ sức mạnh của Nuxt 3 framework, khóa học này cung cấp cho bạn trải nghiệm học tập chuyên sâu, dựa trên dự án sẽ giúp bạn trở thành một bậc thầy full-stack Nuxt.

Bắt đầu hành trình của bạn với việc xây dựng một blog và portfolio được hỗ trợ bởi markdown. Tìm hiểu cách style dễ dàng với Tailwind CSS và nắm bắt file-based routing của Nuxt để quản lý nội dung của bạn như một pro. Sử dụng built-in layouts để tạo cấu trúc có thể sử dụng lại trên các page khác nhau. Ngoài ra, hãy nâng cao trải nghiệm người dùng bằng cách triển khai một dark/light mode selector.

Sau đó, hãy nâng cao kỹ năng của bạn bằng cách phát triển một ứng dụng finance tracker mạnh mẽ bằng Nuxt và Supabase. Nắm vững nghệ thuật tạo composables và khám phá cách thực hiện các thao tác như nhận, chèn và cập nhật dữ liệu một cách hiệu quả với Supabase. Khám phá Row Level Security (RLS) để quản lý data permissions và nhấn vào Supabase Auth để xác thực người dùng liền mạch. Bắt tay thực hiện file upload và làm cho ứng dụng của bạn có tính tương tác và chức năng hơn. Tích hợp NuxtUI component library để mang lại cho ứng dụng của bạn giao diện bóng bẩy.

Thông qua các dự án này, bạn sẽ khám phá các phương pháp hay nhất cho Nuxt và Vue development có thể được áp dụng phổ biến cho bất kỳ dự án full-stack nào. Ngoài ra, bạn sẽ không phải lo lắng về việc bị mắc kẹt; khóa học hoàn chỉnh với mã nguồn đầy đủ cho từng dự án. Đừng bỏ lỡ cơ hội phát huy tiềm năng toàn diện của bạn. Đi sâu vào ngay bây giờ.

Mục lục:

 • ✓ 1. Welcome!
 • ✓ 2. Tìm hiểu nền tảng về Vue.js và Nuxt.
 • ✓ 3. Bắt đầu!
 • ✓ 4. Xây dựng Blog & Portfolio vớiNuxt 3.
 • ✓ 5. Git, GitHub & Vercel: Từ thiết lập đến triển khai nhanh chóng.
 • ✓ 6. Portfolio Deployment: Go Live với Vercel.
 • ✓ 7. Full-Stack Finance Tracking App với Nuxt và Supabase.
 • ✓ 8. Deploy Finance Tracker Project.

Khóa học này dành cho ai?

 • ✓ Các Developer đang tìm cách chuyển từ frontend sang full-stack bằng Nuxt 3 và Vue.
 • ✓ Các Vue developer có kinh nghiệm muốn chuyên sang Nuxt 3 cho các dự án mạnh mẽ hơn.
 • ✓ Các Backend developer quan tâm đến việc làm chủ các framework và library full-stack hiện đại.
 • ✓ Các chuyên gia cần xây dựng các dự án trong thế giới thực.
 • ✓ Các Team đang tìm cách nâng cao kỹ năng cho các developer của họ bằng các phương pháp thực hành tốt nhất cho Nuxt, Vue, và Supabase development.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét