Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Maven

Giới Thiệu Khóa Học Java Web Development /Java EE 8 (Servlet, JSP, MVC, Maven) [Mã - 7593 A]

Giới thiệu khoá học: Các ứng dụng JEE là các chương trình Java chạy trên Java-enabled web server hoặc application server. Chúng được sử dụng để xử lý yêu cầu nhận được từ webserver, xử lý yêu cầu, tạo phản hồi, sau đó gửi phản hồi lại cho webserver. Ngày nay chúng ta đều nhận thức được sự cần thiết của việc tạo các trang web động, tức là những trang web có khả năng thay đổi nội dung trang web theo thời gian hoặc có thể generate nội dung theo yêu cầu mà client nhận được. Trong khóa học này, …
Giới Thiệu Khóa Học Java Web Development /Java EE 8 (Servlet, JSP, MVC, Maven) [Mã - 7593 A]