Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Freelancing

Giới Thiệu Khóa học Web Design Hoàn Chỉnh - Từ Figma Đến Webflow Đến Freelancing [Mã - 8177 A]

Giới thiệu khoá học: Thường thì mọi người nghĩ rằng thiết kế web là phức tạp. Rằng nó cần một số tài năng sáng tạo hoặc sở trường về máy tính. Chắc chắn, nhiều người làm cho nó rất phức tạp. Mọi người làm cho những thứ đơn giản nhất trở nên phức tạp. Giống như hầu hết các môn học được giảng dạy trong các trường đại học. Nhưng tôi không thích phức tạp. Tôi thích dễ dàng. Tôi thích đi con đường ngắn nhất và đơn giản nhất để đến đích. Tôi chưa học ở trường nghệ thuật hay có bằng khoa học máy t…
Giới Thiệu Khóa học Web Design Hoàn Chỉnh - Từ Figma Đến Webflow Đến Freelancing [Mã - 8177 A]