Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Flutter

Giới Thiệu Khóa Học Học Cách Thiết Kế Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Chuyên Nghiệp Trong Flutter [Mã - 6889 A]

Nắm vững nghệ thuật về Flutter E-Commerce App Design để có trải nghiệm mua sắm trên thiết bị di động liền mạch và chuyên nghiệp. Bạn sẽ học được gì: ✓ Full-Stack Flutter Development. ✓ Làm chủ UI/UX Design trong Flutter. ✓ Xác thực người dùng an toàn. ✓ Tích hợp Real-Time Firebase. ✓ Local Storage Management hiệu quả. ✓ Strategic eCommerce Design. ✓ Hiển thị danh mục sản phẩm hiệu quả. ✓ Quy trình thanh toán hợp lý. Chào mừng bạn đến với loạt bài hướng dẫn phát triển ứng dụng thương mại điện t…
Giới Thiệu Khóa Học Học Cách Thiết Kế Ứng Dụng Thương Mại Điện Tử Chuyên Nghiệp Trong Flutter [Mã - 6889 A]

Giới Thiệu Khóa Học Ứng Dụng Đặt Taxi - Uber Clone (Flutter & Firebase) 2024 [Mã - 6872 A]

Xây dựng Uber Clone bằng Flutter và Làm chủ trong hơn 30 Package như Google Maps, Push Notification, Geo-Coding, REST API, v.v. Bạn sẽ học được gì: ✓ Tìm hiểu Google Location và Map services trong các ứng dụng với Flutter. ✓ Khái niệm state management nâng cao sử dụng Provider Package. ✓ Tìm hiểu cách Create, Remove, Update và Delete bản ghi trong Firebase Database. ✓ Tìm hiểu cách tìm địa chỉ địa điểm có tọa độ vị trí bằng Google Geocoding API. ✓ Thiết kế giao diện người dùng Responsive đẹp m…
Giới Thiệu Khóa Học Ứng Dụng Đặt Taxi - Uber Clone (Flutter & Firebase) 2024 [Mã - 6872 A]

Giới Thiệu Khóa Học Flutter & Dart - SOLID Principle Và Top Design Pattern [Mã - 6993 A]

Tìm hiểu cách cải thiện Code Flutter & Dart của bạn thông qua việc nắm vững các nguyên lý S.O.L.I.D và Top GoF Design Pattern. Bạn sẽ học được gì? ✓ Làm chủ các design pattern cơ bản và quan trọng nhất trong Software Engineering hiện đại bên trong Flutter framework sử dụng Dart. ✓ Tìm hiểu và tiếp thu các nguyên lý thiết kế S.O.L.I.D như những Senior Developer dày dạn kinh nghiệm làm. ✓ Có được sự hiểu biết sâu sắc về WHAT, WHY, và HOW đối với những Design Pattern cơ bản đó. ✓ Nhận full Arc…
Giới Thiệu Khóa Học Flutter & Dart - SOLID Principle Và Top Design Pattern [Mã - 6993 A]

Giới Thiệu Khóa Học Machine Learning Cho Flutter - Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh 2023 [Mã - 7614 A]

Giới thiệu khoá học: Chào mừng bạn đến với việc sử dụng Machine Learning trong Flutter - Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh 2023. Bao gồm tất cả các khái niệm nền tảng về việc sử dụng các mô hình ML bên trong các ứng dụng Flutter, đây là khóa học Google Flutter ML toàn diện nhất hiện có trực tuyến. Điều quan trọng là bạn không cần phải biết kiến ​​thức cơ bản về Machine learning và computer vision để sử dụng các mô hình ML bên trong Flutter (Dart) và đào tạo các mô hình machine learning tùy chỉnh của bạn…
Giới Thiệu Khóa Học Machine Learning Cho Flutter - Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh 2023 [Mã - 7614 A]