Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Download

Đồ án Chi tiết máy - Có bài giải tham khảo

THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ ĐỀ SỐ 05: Thiết kế hộp giảm tốc 2 cấp kiểu đồng trục với các dữ liệu ban đầu như sau:  + Sơ đồ gia tải như hình vẽ + Tùy chọn bộ truyền đai hoặc bộ truyền xích ở đầu vào hoặc đầu ra của hộp giảm tốc. + Các thông số ban đầu của hệ: Đã update thêm các đề Lưu ý: Trong đồ án chi tiết máy việc lựa chọn số liệu của mỗi người khác, bài giải này là gợi ý cho các bạn làm theo, đừng sử dụng chung 1 số liệu theo bài giải. Rớt đó ! Weeklystudy - Kênh tri thức Việt
Đồ án Chi tiết máy - Có bài giải tham khảo