Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Đồ án Chi tiết máy - Có bài giải tham khảo


THIẾT KẾ HỆ TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ

ĐỀ SỐ 05: Thiết kế hộp giảm tốc 2 cấp kiểu đồng trục với các dữ liệu ban đầu như sau: 

+ Sơ đồ gia tải như hình vẽ

+ Tùy chọn bộ truyền đai hoặc bộ truyền xích ở đầu vào hoặc đầu ra của hộp giảm tốc.

+ Các thông số ban đầu của hệ:


Đã update thêm các đề

Lưu ý: Trong đồ án chi tiết máy việc lựa chọn số liệu của mỗi người khác, bài giải này là gợi ý cho các bạn làm theo, đừng sử dụng chung 1 số liệu theo bài giải. Rớt đó !

Weeklystudy - Kênh tri thức Việt

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.