Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học SQL Và PostgreSQL - Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Dành Cho Developer [Update Tháng 9-2023] [Mã - 7013 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-sql-va-postgresql-huong-dan-hoan-chinh-danh-cho-developer-ma-7013a


Trở thành một chuyên gia về SQL và PostgreSQL! Lưu trữ và tìm nạp dữ liệu, điều chỉnh các truy vấn và thiết kế cấu trúc database hiệu quả!

Bạn sẽ học được gì?

✓ Nắm vững các nền tảng của cơ sở dữ liệu quan hệ.

✓ Có được các kỹ năng cần thiết để có được một công việc Database Administrator (DBA) hoặc Database Developer.

✓ Thiết kế cơ sở dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả bằng cách sử dụng các công nghệ mới nhất.

✓ Rèn luyện các kỹ năng của bạn với nhiều quiz, project và bài tập tích hợp.

✓ Tìm hiểu và áp dụng nhiều database design pattern.

✓ Tối ưu hóa các truy vấn để có hiệu quả đọc và ghi tuyệt vời.

✓ Hiểu cách PostgreSQL lưu trữ thông tin ở cấp độ phần cứng.

✓ Kết nối PostgreSQL với các ứng dụng front-end bằng API.

✓ Xây dựng các tính năng phổ biến của ứng dụng, chẳng hạn như hệ thống 'like' và 'mention'.

✓ Xử lý các vấn đề concurrency phức tạp và race condition.

✓ Nâng cao database design của bạn bằng cách sử dụng schema migration.

✓ Xem cách sử dụng PostgreSQL để tăng tốc automated test.

Database structure design? Nó ở đây. Điều chỉnh và tối ưu hóa truy vấn? Bạn sẽ làm chủ được nó. Các truy vấn phức tạp? Đúng vậy!

Đây là khóa học trực tuyến duy nhất dạy bạn cách thiết kế một cơ sở dữ liệu, lưu trữ dữ liệu phức tạp, tối ưu hóa các truy vấn của bạn, mọi thứ cần thiết để vận hành cơ sở dữ liệu sản xuất và có thể mở rộng!

Mọi ứng dụng trên thế giới, cho dù đó là ứng dụng di động được xây dựng bằng Flutter, ứng dụng web được xây dựng bằng React hay trang HTML đơn giản, đều cần lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu. Mặc dù có nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau mà bạn có thể sử dụng, PostgreSQL vẫn là lựa chọn số một trong nhiều thập kỷ, cung cấp hiệu suất có thể mở rộng, thời gian hoạt động ổn định và hệ thống thiết kế linh hoạt. Khóa học này sẽ dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết về PostgreSQL để sử dụng nó trong dự án lớn tiếp theo của bạn!

Bạn không biết gì về cơ sở dữ liệu cả? Không có gì. Chúng ta bắt đầu với phần tổng quan về SQL, ngôn ngữ được sử dụng để tương tác với PostgreSQL. Thông qua số lượng bài tập đáng kinh ngạc, bạn sẽ có được trải nghiệm thực tế, thực hành khi làm việc với các bộ dữ liệu thực tế. Bạn sẽ hiểu cách lưu trữ, tìm nạp và cập nhật thông tin bằng một loạt lệnh mạnh mẽ. 

Sau khi có được kinh nghiệm với các thao tác cơ bản, bạn sẽ chuyển sang tìm hiểu các database design pattern, đưa ra nhiều cách để cấu trúc cơ sở dữ liệu của bạn để data modeling hiệu quả. Bạn sẽ thấy nhiều tình huống khác nhau với các loại dữ liệu khác nhau và hiểu được ưu và nhược điểm của một số phương pháp tiếp cận.

Khóa học này có rất nhiều bài tập thực hành và quiz. Bạn sẽ được thực hành ngay lập tức về tất cả các chủ đề và tính năng khác nhau mà bạn học! Ngoài ra, bạn sẽ hiểu chính xác nơi sử dụng từng tính năng này trong các dự án thực tế và thực hành.

Bên cạnh việc có được trải nghiệm thực tế, bạn cũng sẽ có được cái nhìn hậu trường về cách PostgreSQL hoạt động nội bộ. Chúng ta sẽ đi sâu vào các tệp dữ liệu thô, điều tra cách PostgreSQL lưu trữ thông tin trên ổ cứng của bạn từng chút một. Kiến thức này là vô giá khi đến lúc bắt đầu điều chỉnh các truy vấn của bạn để đạt được hiệu suất. Bằng cách có bản năng tự nhiên về cách PostgreSQL hoạt động, bạn có thể lập kế hoạch để có thể khai thác tối đa hiệu suất cuối cùng từ cơ sở dữ liệu của mình.

Dưới đây là danh sách một phần của một số chủ đề được đề cập trong khóa học này:

✓ Áp dụng các lệnh SQL mạnh mẽ để lưu trữ, cập nhật và truy xuất thông tin.

✓ Xây dựng relationship giữa các bản ghi bằng foreign key giữa các table.

✓ Hiểu nhiều kiểu dữ liệu của PostgreSQL và thời điểm sử dụng từng kiểu.

✓ Tập hợp các báo cáo dữ liệu kinh doanh bằng cách sử dụng aggregation pipelines.

✓ Làm việc với hàng triệu bản ghi để mô phỏng các truy vấn sản xuất thực tế.

✓ Rèn luyện kỹ năng logic truy vấn của bạn thông qua việc sử dụng sets và các toán tử sắp xếp.

✓ Soạn các truy vấn từ các đơn vị có thể tái sử dụng nhỏ hơn bằng cách sử dụng subquery.

✓ Sử dụng các design pattern khác nhau để model data của bạn một cách hiệu quả.

✓ Xem cách chia các database object thành các schema khác nhau để bảo trì chúng dễ dàng hơn.

✓ Xác thực dữ liệu của bạn bằng các 'check' rule đơn giản.

✓ Xây dựng các thiết kế hoàn hảo cho các tính năng phổ biến như hệ thống 'like', 'follow', và 'tag'.

✓ Tăng tốc các truy vấn của bạn với index - bạn sẽ thấy chính xác cách chúng hoạt động ở hậu trường!

✓ Đi sâu vào một số truy vấn phức tạp nhất với các recursive common table expression.

✓ Xử lý các vấn đề concurrency một cách dễ dàng bằng cách áp dụng transactions.

Tôi đã biến khóa học này thành nguồn tài nguyên hoàn hảo cho các kỹ sư mới bắt đầu với database đầu tiên của họ. Làm chủ cơ sở dữ liệu và xem cách áp dụng nó với các thiết kế thực tế.  Đăng ký ngay hôm nay và thành thạo PostgreSQL!

Mục lục:

✓ 01 - Đơn giản - Nhưng mạnh mẽ - Câu lệnh SQL.

✓ 02 - Filtering Record.

✓ 03 - Làm việc với Table.

✓ 04 - Nối các bản ghi với Join.

✓ 05 - Aggregation of Records.

✓ 06 - Làm việc với các bộ dữ liệu lớn.

✓ 07 - Sorting Record.

✓ 08 - Unions và Intersections với Sets.

✓ 09 - Assembling Queries với SubQueries.

✓ 10 - Selecting Distinct Records.

✓ 11 - Utility Operators, Keywords, và Functions.

✓ 12 - Local PostgreSQL Installation.

✓ 13 - Các kiểu dữ liệu phức tạp của PostgreSQL.

✓ 14 - Database-Side Validation và Constraints.

✓ 15 - Database Structure Design Patterns.

✓ 16 - Cách xây dựng một 'Like' System.

✓ 17 - Cách xây dựng một 'Mention' System.

✓ 18 - Cách xây dựng một 'Hashtag' System.

✓ 19 - Cách thiết kế một 'Follower' System.

✓ 20 - Triển khai các Database Design Pattern.

✓ 21 - Tiếp cận và viết các truy vấn phức tạp.

✓ 22 - Tìm hiểu nội bộ của PostgreSQL.

✓ 23 - Xem xét các Index for Performance.

✓ 24 - Query Tuning Basic.

✓ 25 - Query Tuning nâng cao.

✓ 26 - Simple Common Table Expression.

✓ 27 - Recursive Common Table Expression.

✓ 28 - Đơn giản hóa các truy vấn với Views.

✓ 29 - Tối ưu hóa truy vấn với Materialized Views.

✓ 30 - Handling Concurrency và Reversibility với Transactions.

✓ 31 - Quản lý Database Design với Schema Migrations.

✓ 32 - Schema vs Data Migrations.

✓ 33 - Truy cập PostgreSQL từ API.

✓ 34 - Data Access Pattern - Repositories.

✓ 35 - Security Around PostgreSQL.

✓ 36 - Fast Parallel Testing.

Khóa học này dành cho ai?

✓ Bất kỳ developer nào muốn tìm hiểu cơ sở dữ liệu.

✓ Các kỹ sư ứng dụng đang tìm cách mở rộng bộ kỹ năng backend của họ.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét