Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
 • Giao diện sáng
 • Giao diện tối
 • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Siemens WinCC SCADA Design & Framework Với VBScript [Mã - 6981 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-siemens-wincc-scada-design-framework-voi-vbscript-ma-6981a


Siemens WinCC SCADA Design & Framework với VBScript.

Bạn sẽ học được gì?

 • ✓ Tìm hiểu Screen Design và Framework của Wincc Professional Scada.
 • ✓ Khóa học với thực hành hoàn chỉnh trong hai tuần.
 • ✓ Test project trước khi thực hiện nó.
 • ✓ Bạn phải có kiến ​​thức cơ bản về PLC và SCADA.

Xin chào các bạn!

Trong WinCC Runtime Professional SCADA (Advance), Bạn đã tìm thấy hầu hết các tính năng kỹ thuật của WinCC RT Professional.

Nhưng trong WinCC Scada bên cạnh các tính năng kỹ thuật, chúng ta cần design screen theo một số cách hấp dẫn.

Trong khóa học này tôi đã sử dụng Graphic List, VB Script để làm cho nó hoàn hảo.

Cách sử dụng Screen Window và Cách activate bằng vb script.

Chúng ta đã thấy Diagnosis Windows trong khóa học Đầu tiên nhưng chúng ta sẽ học về cách phù hợp hiệu quả với nó Single screen windows ở đây.

Chúng ta có thể sử dụng HTML viewer để view PLC Data và bảo trì nó. Chúng ta có thể nâng cấp Firmware và thay đổi PLC Operation State từ SCADA.

Tôi đã sử dụng Online Trends and Table trong khóa học này. Đồng thời Sử dụng visibility parameter để quản lý nhiều parameter trong Single online trend và bạn cũng có thể tạo Print Report. Visibility Parameter rất hữu ích vì trong scada có rất nhiều Parameter nên chúng ta không thể tạo single trend cho từng parameter.

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách đặt male Header, Footer và Navigation Buttons, những Button này sẽ phổ biến cho tất cả các Screen.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách thay đổi Language của tất cả các screen cũng như cách Stop Runtime khỏi Screen.

Vì vậy, Khóa học này chủ yếu là Screen và Framework.

Tôi hy vọng bạn sẽ yêu thích khóa học này.

Mục lục:

 • ✓ 1. Giới thiệu.
 • ✓ 2. Communication Setting với PLC.
 • ✓ 3. Maintenance Screen.
 • ✓ 4. Framework Screen.
 • ✓ 5. Online Trends Control.
 • ✓ 6. General Component với Graphics.
 • ✓ 7. ProDiag.

Khóa học này dành cho ai?

 • ✓ Diploma và Degree Programming Engineer và Scada Technician. 

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét