Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
 • Giao diện sáng
 • Giao diện tối
 • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Online Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập Cùng Gitiho


👉 NHẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI SỐC KHI MUA KHÓA HỌC

Khóa Học Online Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập Cùng Gitiho sẽ giúp bạn hiểu được các báo cáo tài chính, biết cách dùng số liệu khác nhau để phân tích tình hình hoạt động cũng như lợi nhuận của công ty

Nếu bạn đang hoặc sẽ ở trong ngành kế toán hay tài chính bạn cần biết những báo cáo tài chính. Các kiến thức về BCTC sẽ giúp bạn:

 • Hiểu rõ hơn về tài chính của doanh nghiệp/ công ty.
 • Nắm bắt những khoản lợi nhuận cũng như khả năng phát triển của dịch vụ và các sản phẩm.
 • Không những vậy bạn còn phân tích được quá khứ để đưa ra những hành động trong tương lai.

Đừng quá lo lắng, dù không có kiến thức về tài chính nhưng sau Khóa Học Online Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Toàn Tập bạn vẫn có thể thực hiện được những vấn đề kể trên. Tại đây bạn sẽ bắt đầu bằng những điều cơ bản về các loại báo cáo tài chính và đi sâu hơn vào từng loại báo cáo. Từ đó, học viên sẽ học cách phân tích BCTC để biết tích tình hình hoạt động cũng như lợi nhuận của công ty bằng cách dùng số liệu khác nhau.

Nội dung của quá học gồm 22 bài giảng được chia thành 7 chương cụ thể với hơn 2 giờ học. Mỗi phần sẽ là chủ đề nhỏ như tổng quan các kiến thức về báo cáo tài chính, công cụ phân tích BCTC, kỹ thuật phân tích và lập báo cáo tài chính,…

Đặc biệt những nội dung trong bài giảng ngoài kiến thức lý thuyết còn có nội dung thực hành hay ví dụ thực tế bám sát tình huống cũng như các loại hình doanh nghiệp, công ty cụ thể. Qua đó giúp học viên theo dõi được tiến trình học tập, không chỉ nắm vững kiến thức mà còn nhanh chóng làm quen với tình huống thực tế qua thực hành. Chắc chắn những gì học được trong khóa học Phân tích Báo cáo tài chính của Gitiho sẽ mang lại lợi ích cho bạn trong suốt sự nghiệp của mình.

Bạn sẽ học được gì?

 • Hiểu từng báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ)
 • Tính toán các chỉ số thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tăng trưởng
 • Phân tích hiệu suất của một công ty dựa trên tài chính của họ qua các phép phân tích
 • Phân tích chuyên sâu bằng Phân tích ngang, Phân tích dọc, Phân tích Dupont
 • Hiểu được các nguyên tắc lập báo cáo tài chính, hiểu về tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, thành thạo thao tác báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.
 • Hiểu rõ những công cụ phân tích báo cáo tài chính và công cụ phân tích báo cáo tài chính như phân tích ngang, phân tích dọc và phân tích chi tiết.
 • Hiểu rõ các chỉ số tài chính: bạn sẽ biết cách phân tích khả năng thanh toán, tốc độ thanh toán, vòng quay hàng tồn, khả năng thanh toán lãi vay và mức độ rủi ro của tài chính, cấu trúc tài chính, đánh giá cơ cấu nguồn vốn – tài sản, cấu trúc tài chính cùng khả năng sinh lời.

Hình thức học

 • Khóa học là video + Kèm tài liệu (nếu có)
 • Học trọn đời, mọi lúc, mọi nơi.

Khóa học này dành cho ai?

 • Kế toán viên và nhà phân tích tài chính tương lai
 • Chủ ngân hàng đầu tư đầy khát vọng
 • Chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng
 • Chuyên gia tài chính
 • Sinh viên kế toán tài chính

Nội Dung Khóa Học

Chương 1: Mở đầu

 • 1. Giới thiệu khóa học – Nội dung, Cấu trúc, Mục tiêu đầu ra và Dự án Thực hành
 • 2. Download: Slide bài giảng trong Khóa học

Chương 2: Giới thiệu về Báo cáo tài chính

 • 3. Giới thiệu về báo cáo tài chính. Mục tiêu phân tích BCTC – Nguyên tắc lập BCTC
 • 4. Bảng cân đối kế toán: Hiểu về Tài sản
 • 5. Bảng cân đối kế toán: Hiểu về Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu
 • 6. Báo cáo kết quả kinh doanh
 • 7. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chương 3: Các công cụ để Phân tích BCTC

 • 8. Công cụ Phân tích ngang
 • 9. Công cụ Phân tích dọc – Công cụ Phân tích chi tiết

Chương 4: Kỹ thuật Phân tích BCTC bằng Chỉ số

 • 10. Phân tích Khả năng thanh toán
 • 11. Phân tích Tốc độ thanh toán
 • 12. Phân tích Vòng quay Hàng tồn kho – Chu kỳ vận động của Vốn trong Doanh nghiệp
 • 13. Phân tích khả năng thanh toán lãi vay và Mức độ rủi ro tài chính
 • 14. Phân tích Cấu trúc tài chính. Đánh giá cơ cấu Nguồn vốn – Tài sản
 • 15. Phân tích Cấu trúc tài chính – Cân bằng tài chính trong Doanh nghiệp
 • 16. Phân tích Cấu trúc tài chính – Cân bằng tài chính trong Doanh nghiệp – Phần 2
 • 17. Phân tích khả năng sinh lời

Chương 5: Kỹ thuật Phân tích Chuyên sâu

 • 18. Phân tích Dupont – Ảnh hưởng của Đòn bẩy tài chính

Chương 6: Dự án cuối khóa. Case Study phân tích BCTC Công ty tại Việt Nam

 • 19. Yêu cầu dự án cuối khóa
 • 20. File Excel hỗ trợ tính toán khi Phân tích BCTC (ví dụ bằng dự án cuối khóa)
 • 21. Case study 1: Phân tích BCTC Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (BCE)
 • 22. Case study 2: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM)
Lưu Ý Khóa học này được Weekly Study dẫn thông tin từ các nguồn cung cấp khác, nhằm giới thiệu cho độc giả các khóa học chất lượng, giá hợp lý. Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý về khóa học này.
Thông Cáo DMCA Copyright Disclaimer: This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền: Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét