Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học C# Toàn Tập Từ Căn Bản Đến Chuyên Sâu Qua Dự Án Quản Lý Hệ Thống Chấm Công – Nhân Sự [Mã - 9852 V]

gioi-thieu-khoa-hoc-c-toan-tap-tu-can-ban-den-chuyen-sau-qua-du-an-quan-ly-he-thong-cham-cong-nhan-su-ma-9852v


Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp đầy đủ cho các bạn từ kiến thức nền tảng nhất đến tất cả các kiến thức nâng cao của ngôn ngữ C#, từ phân tích yêu cầu đến  phân tích các chức năng qua các lược đồ quan hệ qua đó bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn cách thiết kế giao diện phần mềm và xây dựng các chức năng một cách chi tiết.

Khóa học được xây dựng trên nền tảng .net FrameWork 4.6.1 của Microsoft lập trình Window Form hướng đến giao diện metro UI mang cảm hứng mới mẻ. Các tính năng tiêu biểu của phần mềm: Chấm công, tính lương, in báo cáo, backup, restore đóng gói … hãy tải ngay khóa học ngay hôm nay các bạn nhé.

Mục lục:

✓ Chương 1: Tổng Quan Giới Thiệu Về Khóa Học.

✓ Chương 2: Giới Thiệu Về Sự Kiện – Control Và Thuộc Tính Một Số Control Cơ Bản.

✓ Chương 3: Xây Dựng Ứng Dụng Máy Tính Bỏ Túi Đơn Giản (Ứng Dụng Đầu Tiên).

✓ Chương 4: Hướng Dẫn Sử Dụng 1 Số Control Liên Kết Dữ Liệu.

✓ Chương 5: Giới Thiệu Về Ado.Net – Và Các Thành Phần.

✓ Chương 6: Xây Dựng Ứng Dụng Đơn Giản Minh Họa Về Liên Kết Dữ Liệu Từ Ado.Net.

✓ Chương 7: Giới Thiệu Mô Hình 3 Layer.

✓ Chương 8: Hướng Dẫn Sử Dụng Entity Framework Làm Quen Với Các Truy Vấn.

✓ Chương 9: Hướng Dẫn Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Mô Hình 3 Layer – Entit  Framework.

✓ Chương 10: Tổng Kết Khóa Học – Bài Tập Lớn.

Bạn sẽ học được gì?

✓ Nắm vững kiến thức lập trình C# Windown Form.

✓ Ứng dụng xây dựng được nhiều hệ thống quản lý khác tượng tự trên nền tảng Window Form C#.

✓ Sử dụng thuần thục Entity Framework cùng 1 số truy vấn linQ.

Khóa học này dành cho ai?

✓ Bắt buộc bạn phải nắm vững kiến thức về lập trình hướng đối tượng mới có thể học khóa học này.

✓ Bắt buộc bạn phải nắm về cách truy vấn cũng như sử dụng thuần thục các ngôn ngữ truy vấn SQL.

✓ Đã từng làm việc với SQL server mới có thể học khóa học này.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét