Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học [MỚI] Làm Chủ Spring Boot 3 & Spring Framework 6 Với Java [Mã - 7629 A]

khoa-hoc-moi-lam-chu-spring-boot-3-spring-framework-voi-java-ma-7629a


Giới thiệu khóa học:

Bạn triển khai các ứng dụng bạn xây dựng lên AWS !

Bạn KHÔNG cần phải mơ về điều đó nữa.

Đây là KHÓA HỌC bạn cần tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về xây dựng các ứng dụng Java trong thế giới thực và triển khai chúng lên đám mây bằng Spring và Spring Boot Frameworks.

Spring và Spring Boot Framework là những framework số 1 để xây dựng các ứng dụng doanh nghiệp trong thế giới Java. Trong khóa học này, bạn sẽ học Spring và Spring Boot từ ZERO.

Tôi rất tin tưởng rằng cách tốt nhất để học là thực hành và chúng tôi đã thiết kế khóa học này để thực hành.

Bạn sẽ xây dựng một ứng dụng Web, một REST API và ứng dụng full stack bằng Spring, Spring Boot, JPA, Hibernate, React, Spring Security, Maven và Gradle. 

Bạn sẽ học cách containerise các ứng dụng bằng Docker. Bạn sẽ học cách triển khai các ứng dụng này lên AWS.

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ biết mọi thứ bạn cần để trở thành một Spring và Spring Boot Developer giỏi nhất.

Bạn đã sẵn sàng trở thành chuyên gia về Spring và Spring Boot chưa?

Đừng tìm đâu xa!

Bạn đang có một giấc mơ!

Bạn đang tham gia một khóa học nơi bạn học các fundamentals Java framework:

✓ Spring Framework.

✓ Spring Boot.

✓ JPA and Hibernate.

Bạn cũng học cách xây dựng:

✓ Ứng dụng web với Spring và Spring Boot.

✓ Một REST API tuyệt vời với Spring Boot.

✓ Ứng dụng Full stack với Spring, Spring Boot, React và Spring Security.

Ngoài ra, bạn còn học:

✓ Docker.

✓ Maven.

✓ Gradle.

✓ Spring AOP và.

✓ Spring Security.

Mục lục:

✓ 01. Bắt đầu - Làm chủ Spring Framework và Spring Boot.

✓ 02. Bắt đầu với Java Spring Framework.

✓ 03. Sử dụng Spring Framework để tạo và quản lý các Java Object của bạn.

✓ 04. Khám phá các tính năng nâng cao của Spring Framework.

✓ 05. Bắt đầu với Spring Boot.

✓ 06. Bắt đầu với JPA và Hibernate với Spring và Spring Boot.

✓ 07. Xây dựng Java Web Application với Spring Framework, Spring Boot và Hibernate.

✓ 08. Tạo một Java REST API với Spring Boot, Spring Framework và Hibernate.

✓ 09. Xây dựng ứng dụng Java Full Stack với Spring Boot và React.

✓ 10. Khám phá React Components với ví dụ về Counter.

✓ 11. Xây dựng ứng dụng Java Todo Full Stack với Spring Boot và React.

✓ 12. Kết nối Spring Boot REST API với React Frontend - Java Full Stack App.

✓ 13. Kết nối ứng dụng Java Full Stack (Spring Boot & React) với JPA & Hibernate.

✓ 14. Khám phá Unit Testing với JUnit.

✓ 15. Khám phá Mocking với Mockito cho các dự án Spring Boot.

✓ 16. Bảo mật các ứng dụng Spring Boot với Spring Security.

✓ 17. Tìm hiểu Spring AOP với Spring Boot.

✓ 18. Tìm hiểu Maven với Spring và Spring Boot.

✓ 19. Tìm hiểu Gradle với Spring và Spring Boot.

✓ 20. Tìm hiểu Docker với Spring và Spring Boot.

✓ 21. Bắt đầu với Cloud và AWS.

✓ 22. Khám phá Compute Services in AWS.

✓ 23. Triển khai các ứng dụng Spring Boot lên AWS.

✓ 24. Xin chúc mừng - Làm chủ Spring Framework và Spring Boot.

✓ 25. PHỤ LỤC - Giới thiệu về Functional Programming với Java.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Bạn sẽ học cách xây dựng một ứng dụng Web, REST API và Ứng dụng Full Stack với Spring Boot và Spring Framework.

✓ Bạn sẽ nắm vững các nền tảng của Spring Framework từ Zero, không yêu cầu kinh nghiệm trước đó.

✓ Bạn sẽ Học Spring Framework THEO CÁCH HIỆN ĐẠI - Cách mà các Dự án Thực tế sử dụng nó!

✓ Bạn sẽ tìm hiểu sự kỳ diệu của Spring Boot - Auto Configuration, Spring Initializr và Starter Projects.

✓ Bạn sẽ học các phương pháp hay nhất trong việc phát triển các ứng dụng Java Spring tuyệt vời từ một chuyên gia có 20 năm kinh nghiệm lập trình.

✓ Bạn sẽ học cách sử dụng nhiều Spring Boot Starter Project - Spring Boot Web, Spring Boot Data JPA.

✓ Bạn sẽ có được TẤT CẢ CÁC KỸ NĂNG để thể hiện SỰ CHUYÊN NGHIỆP với Spring Framework trong các cuộc phỏng vấn xin việc của bạn.

✓ Bạn sẽ Phát triển một dự án THỜI GIAN THỰC với React và Spring Boot từ đầu.

✓ Bạn sẽ trở thành chuyên gia khắc phục các sự cố Java Spring Framework trong Project của bạn.

✓ Bạn sẽ hiểu các framework và công nghệ MỚI NHẤT, bao gồm Spring Boot, Maven, Eclipse, JUnit và Mockito.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bạn là lập trình viên Java mới bắt đầu muốn tìm hiểu Spring và Spring Boot Frameworks.

✓ Bạn là lập trình viên Java mới bắt đầu muốn xây dựng ứng dụng Web, REST API hoặc Full Stack Application.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét