Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Machine Learning & Deep Learning Project Cho Người Mới Bắt Đầu 2023 [Mã - 7631 A]

Làm việc trên 23 Project trong Machine Learning & Deep Learning, Regression, Classification, Clustering, ANN, CNN, RNN,...
Liu Liu

khoa-hoc-machine-learning-va-deep-learning-project-cho-nguoi-moi-bat-dau-2023-ma-7631a


Giới thiệu khoá học:

Chào mừng bạn đến với Khóa Học Machine Learning & Deep Learning Project Cho Người Mới Bắt Đầu 2023.

Trong khóa học này, tôi sẽ hướng dẫn bạn làm việc trên 23 dự án khác nhau, thuộc nhiều danh mục khác nhau như Regression, Classification, Clustering, ANN, CNN, RNN, và Transfer Learning!

Trí tuệ nhân tạo và Học máy đang phát triển theo cấp số nhân trong thế giới ngày nay. Có nhiều ứng dụng của AI và Deep Learning như Xe tự lái, Chatbot, Nhận dạng hình ảnh, Trợ lý ảo, ALEXA, v.v...!

Với khóa học này, bạn sẽ hiểu được sự phức tạp của Machine Learning và Deep Learning một cách dễ dàng, vì chúng ta sẽ làm việc với Google colab Notebook.

Trong Google Colab, bạn có thể bắt đầu coding với Zero Installation, cho dù bạn là chuyên gia hay người mới bắt đầu, trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách triển khai từ đầu đến cuối của các Thuật toán Machine Learning và Deep Learning.

Danh sách các Project mà bạn sẽ thực hiện:

✓ Project 1: Phát hiện ung thư vú.

✓ Project 2: Dự đoán tỷ lệ rời bỏ của khách hàng.

✓ Project 3: Dự báo phí bảo hiểm y tế.

✓ Project 4: Dự báo giá nhà.

✓ Project 5: Ký điện tử của khách hàng dựa trên dữ liệu tài chính.

✓ Project 6: Phát hiện gian lận thẻ tín dụng.

✓ Project 7: Dự báo tiêu hao nhân viên.

✓ Project 8: Phân khúc khách hàng.

✓ Project 9: Dự đoán giá xe đã qua sử dụng.

✓ Project 10: Restaurant Reviews Classification.

✓ Project 11: Multiclass image classification với ANN.

✓ Project 12: Binary Data Classification với ANN.

✓ Project 13: Nhận dạng đối tượng trong ảnh với CNN.

✓ Project 14: Binary Image Classification với CNN.

✓ Project 15: Digit Recognition với CNN.

✓ Project 16: Phát hiện ung thư vú với CNN.

✓ Project 17: Dự đoán mức độ hài lòng của khách hàng Ngân hàng với CNN.

✓ Project 18: Phát hiện gian lận thẻ tín dụng với CNN.

✓ Project 19: IMDB Review Classification với RNN - LSTM.

✓ Project 20: Multiclass Image Classification với RNN - LSTM.

✓ Project 21: Dự đoán giá cổ phiếu Google với RNN và LSTM.

✓ Project 22: ransfer Learning cho phân loại chó mèo.

✓ Project 23: Movie Review Classification với NLTK.

Với khóa học này, bạn sẽ học:

✓ 1) Làm việc với các dự án Regression, Classification, và Clustering trong Machine Learning.

✓ 2) Các Text project trong Machine Learning.

✓ 3) Các dự án NN, CNN, RNN và Transfer Learning.

✓ 4) Để xây dựng Neural Networks từ đầu.

✓ 5) Bạn sẽ có một hiểu biết hoàn chỉnh về Artificial Neural Network, Convolutional Neural Network, và Recurrent Neural Network.

✓ 6) Bạn sẽ học cách xây dựng neural networks với LSTM và GRU.

✓ 7) Transfer Learning thực hành.

✓ 8) Học Natural Language Processing bằng cách thực hiện một dự án text classification.

Vậy bạn còn chờ gì nữa, hãy Đăng ký ngay và học Machine Learning và Deep Learning để thăng tiến trong sự nghiệp và nâng cao kiến ​​thức của bạn!

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hiểu biết hoàn chỉnh về quy trình Dự án Machine Learning.

✓ Các ứng dụng thực tế của Machine Learning và Deep Learning.

✓ Machine Learning cho các Regression Problem.

✓ Machine Learning cho các Classification Problem.

✓ Clustering với Machine Learning.

✓ NLP với Machine Learning.

✓ Cải thiện hiệu suất của một mô hình học máy.

✓ Các dự án về Artificial Neural Network (ANN).

✓ Các dự án về Convolutional Neural Network (CNN).

✓ Các dự án về Recurrent Neural Network (RNN).

✓ Các dự án về Transfer Learning.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bất cứ ai muốn tìm hiểu các ứng dụng thực tế của Machine Learning và Deep Learning.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.