Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Linux Privilege Escalation for OSCP & Beyond [Mã - 7652 A]

Tìm và khai thác các lỗ hổng và cấu hình sai của Linux để chiếm được root shell.

khoa-hoc-linux-privilege-escalation-for-oscp-beyond-ma-7652a


Giới thiệu khóa học:

Khóa học này dạy về leo thang đặc quyền trong Linux, từ cơ bản như cách thức hoạt động của quyền, đến phạm vi bao quát chuyên sâu và minh họa các kỹ thuật leo thang đặc quyền thực tế. Khóa học đi kèm với một bộ đầy đủ các slide (hơn 170) và một máy ảo Debian bị định cấu hình sai có chủ ý mà học viên có thể sử dụng để thực hành leo thang đặc quyền của riêng họ.

Xin lưu ý rằng khóa học này dành cho các sinh viên hiện đang tham gia hoặc dự định tham gia OSCP và do đó bao gồm các hình thức leo thang đặc quyền phổ biến hơn. Một số phương pháp bổ sung được bao gồm và nhiều phương pháp khác có thể được thêm vào trong tương lai, tuy nhiên khóa học này không được thiết kế để bao gồm mọi phương pháp có thể (hoặc tối nghĩa).

Bạn sẽ học được gì:

✓ Nhiều phương pháp để leo thang đặc quyền trên hệ thống Linux.

✓ Giải thích sâu về lý do tại sao và cách thức hoạt động của các phương pháp này.

✓ Các công cụ có thể giúp xác định các lỗ hổng leo thang đặc quyền tiềm ẩn trên một hệ thống Linux.

✓ Một máy ảo Debian Linux có lỗ hổng cố ý miễn phí để thực hành leo thang đặc quyền.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Các ethical hacker mới bắt đầu và trung cấp.

✓ Sinh viên hiện đang tham gia hoặc dự định tham gia khóa học PWK/OSCP.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.