Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Linux Privilege Escalation for OSCP & Beyond [Mã - 7652 A]

khoa-hoc-linux-privilege-escalation-for-oscp-beyond-ma-7652a


Giới thiệu khóa học:

Khóa học này dạy về leo thang đặc quyền trong Linux, từ cơ bản như cách thức hoạt động của quyền, đến phạm vi bao quát chuyên sâu và minh họa các kỹ thuật leo thang đặc quyền thực tế. Khóa học đi kèm với một bộ đầy đủ các slide (hơn 170) và một máy ảo Debian bị định cấu hình sai có chủ ý mà học viên có thể sử dụng để thực hành leo thang đặc quyền của riêng họ.

Xin lưu ý rằng khóa học này dành cho các sinh viên hiện đang tham gia hoặc dự định tham gia OSCP và do đó bao gồm các hình thức leo thang đặc quyền phổ biến hơn. Một số phương pháp bổ sung được bao gồm và nhiều phương pháp khác có thể được thêm vào trong tương lai, tuy nhiên khóa học này không được thiết kế để bao gồm mọi phương pháp có thể (hoặc tối nghĩa).

Bạn sẽ học được gì:

✓ Nhiều phương pháp để leo thang đặc quyền trên hệ thống Linux.

✓ Giải thích sâu về lý do tại sao và cách thức hoạt động của các phương pháp này.

✓ Các công cụ có thể giúp xác định các lỗ hổng leo thang đặc quyền tiềm ẩn trên một hệ thống Linux.

✓ Một máy ảo Debian Linux có lỗ hổng cố ý miễn phí để thực hành leo thang đặc quyền.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Các ethical hacker mới bắt đầu và trung cấp.

✓ Sinh viên hiện đang tham gia hoặc dự định tham gia khóa học PWK/OSCP.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét