Tự học Data Analyst với Excel tại nhà chỉ 199K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học CEH v12 - Certified Ethical Hacker [Mã - 7642 A]

Chương trình đào tạo Certified Ethical Hacker (CEH v12) của EC-Council sẽ nâng cao kiến ​​thức của bạn về các nền tảng về bảo mật thiết yếu.
Liu Liu

khoa-hoc-ceh-v12-certified-ethical-hacker-ma-7642a


Giới thiệu khóa học:

Chương trình đào tạo Certified Ethical Hacker (CEH v12) của EC-Council sẽ nâng cao kiến ​​thức của bạn về các nền tảng về bảo mật thiết yếu. Khóa học cấp chứng chỉ Certified Ethical Hacker (CEH V12) là một trong những bằng cấp bảo mật được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Khóa học bảo mật được quốc tế công nhận này xác nhận khả năng của bạn trong việc khám phá các điểm yếu trong cơ sở hạ tầng mạng của tổ chức và hỗ trợ chống lại các cuộc tấn công mạng một cách hiệu quả.

Chương trình CEH v12 là một chương trình đào tạo chuyên biệt, có một không hai để dạy mọi thứ về ethical hacking với đào tạo thực hành, lab, assessment, mock engagement (practice) và global hacking competition.

Do mối đe dọa trong thế giới mạng không ngừng gia tăng nên ngành cần các chuyên gia an ninh mạng có thể ngăn chặn các mối đe dọa và tấn công trong các tổ chức trên toàn thế giới. Chương trình Certified Ethical Hacker (C|EH v12) là một trong những chứng chỉ được đánh giá cao nhất trong lĩnh vực an ninh mạng.

EC-Council đã giới thiệu các công nghệ cập nhật mới trong chương trình C|EH v12, bao gồm MITRE ATT&CK Framework, Diamond Model of Intrusion Analysis, Techniques for Establishing Persistence, Evading NAC and Endpoint Security, Fog Computing, Edge Computing và Grid Computing. Những công nghệ cập nhật này sẽ chuẩn bị cho bạn tư duy như một hacker, để bạn có kỹ năng bảo vệ cơ sở hạ tầng của mình.

Khóa học bao gồm:

1. Lab Manual (PDF - Hơn 2.000 trang).

2. Module (PDF).

3. Video đào tạo:

✓ Module 00: Giới thiệu về CEH v12.

✓ Module 01: Giới thiệu về Ethical Hacking.

✓ Module 02: Footprinting and Reconnaissance.

✓ Module 03: Scanning Networks.

✓ Module 04: Enumeration.

✓ Module 05: Vulnerability Analysis.

✓ Module 06: System Hacking.

✓ Module 07: Malware Threats.

✓ Module 08: Sniffing.

✓ Module 09: Social Engineering.

✓ Module 10: Denial-of-Service.

✓ Module 11: Session Hijacking.

✓ Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots.

✓ Module 13: Hacking Web Servers.

✓ Module 14: Hacking Web Applications.

✓ Module 15: SQL Injection.

✓ Module 16: Hacking Wireless Networks.

✓ Module 17: Hacking Mobile Platforms.

✓ Module 18: IoT Hacking.

✓ Module 19: Cloud Computing.

✓ Module 20: Cryptography.

✓ Module 21: Wrap-Up.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.