Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Unreal Engine 5 - Blueprints Game Developer [Mã - 7586 A]

Tìm hiểu Blueprints và tạo game của riêng bạn mà không cần bất kỳ kiến ​​thức coding nào. Tạo AAA game đầu tiên của bạn thông qua khóa học này.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-unreal-engine-5-blueprints-game-developer-ma-7586a


Giới thiệu khoá học:

Trong khóa học này, chúng tôi hoàn toàn tập trung vào cách tạo game mà không cần viết code trong Unreal Engine 5 .

Bạn sẽ tìm hiểu visual coding system mạnh mẽ của Unreal Engine được gọi là Blueprints.

Khóa học này sẽ bao gồm tất cả các chủ đề dành cho người mới bắt đầu, vì vậy bạn sẽ không cần có kinh nghiệm hoặc kiến ​​thức trước về Unreal Engine 5 hoặc game development nói chung.

Chúng ta sẽ bắt đầu với tất cả các khái niệm cơ bản xung quanh hệ thống Blueprints và nâng cao dần kiến ​​thức về Blueprints.

Blueprints là gì?

Blueprints là visual system của Unreal Engine 5 mà người dùng không biết coding có thể sử dụng để tạo game đầy đủ.

Nó là một đại diện của C++ code một cách trực quan thông qua các block.

Bằng cách này, bạn sẽ có thể tạo toàn bộ game mà không cần phải biết bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Mục đích của khóa học này không chỉ là giải thích các block đằng sau Blueprints system, mà còn dạy cho bạn các nền tảng đằng sau quá trình phát triển game.

Bạn sẽ có rất nhiều ví dụ, trắc nghiệm và bài test trong suốt khóa học này.

Những gì được bao gồm trong khóa học này?

Trong khóa học này, tôi sẽ đề cập đến tất cả các nền tảng mà bạn sẽ cần để bắt đầu tạo game của riêng mình.

Unreal Engine 5 cho phép bạn tạo ra mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng, chẳng hạn như các dự án tương tác, game, phim và hơn thế nữa. Bạn sẽ học cách sử dụng các công cụ rất tiên tiến mà tất cả các công ty trò chơi lớn đang sử dụng.

Vì vậy, nếu bạn muốn bắt đầu tạo trò chơi, nhưng không có kiến ​​thức về coding đó - Unreal Engine 5 chính là giải pháp!

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề như Communication giữa các Blueprint, biến, sự kiện, hàm, cách thao tác materials, Timelines, Vectors, First Person và Third Person Characters, UI/UX, v.v.!

Tôi có phải biết cách code không?

Không yêu cầu kinh nghiệm coding!

Bạn chỉ cần biết cách navigate trong Unreal Engine và kiến ​​thức cơ bản cốt lõi của editor - panels, move, scale và rotate objects.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02. Unreal Engine Fundamentals.

✓ 03. Biến là gì.

✓ 04. Tìm hiểu Arrays.

✓ 05. Tìm hiểu về Unreal Engine Flow Control.

✓ 06. Functions, Events và Macros.

✓ 07. Enumerators là gì.

✓ 08. Classes.

✓ 09. Actors.

✓ 10. Blueprints Communication.

✓ 11. Tạo First Person Character.

✓ 12. Cách kiểm soát Time trong Unreal Engine.

✓ 13. Cách kiểm soát Unreal Engine Space.

✓ 14. Color & Materials trong Unreal Engine.

✓ 15. UIUX - Unreal Interface.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Học cách lập trình bằng Blueprints mà không cần viết code.

✓ Tạo logic bằng Blueprints system.

Tìm hiểu về Events, Function, Flow Control, Arrays, Variables, Blueprint Communication và hơn thế nữa.

✓ Thiết lập một FPS human-controlled character.

✓ Bắt đầu hành trình Game Development độc lập của bạn mà không cần biết cách code.

✓ Tạo một game hoàn chỉnh vào cuối khóa học này.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Blueprints và Unreal Engine beginner mà không cần có kinh nghiệm trước đó.

✓ Các cá nhân muốn phát triển game nhưng không viết code.

✓ Các Developer muốn tìm hiểu cách sử dụng Unreal Engine.

✓ Những sinh viên đã thử coding trước đây nhưng không thể tiến bộ.

✓ Khóa học này lý tưởng nếu bạn muốn tạo trò chơi điện tử của riêng mình trong Unreal Engine.

✓ Nếu bạn có kinh nghiệm trong các engine khác như Unity.

✓ Các lập trình viên muốn củng cố kỹ năng Blueprint scripting của họ.

✓ Bất kỳ ai muốn phát hành game và kiếm thu nhập phụ từ việc bán game.

✓ Các developer có kinh nghiệm muốn nâng cao kỹ năng của họ.

✓ Các Artist muốn tạo các Project và  Game của riêng họ.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.