Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Python Pro Cho Data Science Và AI [Mã - 8240 A]

Học cách sử dụng Python như một nhà khoa học dữ liệu. Bao gồm các hướng dẫn về Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn và nhiều hơn nữa !
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-python-pro-cho-data-science-va-ai-ma-8240a


Giới thiệu khóa học:

Mô-đun này dạy bạn lập trình bằng Python và dự kiến ​​bắt đầu sự nghiệp của bạn trong Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu.

Nếu bạn muốn tham gia lĩnh vực Khoa học dữ liệu và thuộc một chuyên ngành hoặc con đường sự nghiệp khác thì học phần này là dành cho bạn đăng ký.

Bạn nên chuẩn bị cho các hội thảo thực tế bằng cách xem các video bài giảng, đọc tài liệu viết bao gồm các nhiệm vụ thực tế được giao, và chuẩn bị một số nhiệm vụ thực tế ban đầu để bạn sẵn sàng cho những ngày làm việc.

Định dạng của mô-đun này là một mô-đun chuyên sâu kéo dài 4 tuần được thiết kế để dạy cho bạn các kỹ năng lập trình cần thiết để trở nên xuất sắc trong suốt phần còn lại của chương trình thú vị của bạn. Tôi hiểu rằng bạn đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau và khuyến khích bạn tham gia và trao đổi với chúng tôi về việc học của bạn nếu có thể; cho dù bạn là người hoàn toàn mới với lập trình hay bạn đã từng học qua nó. Lập trình là một kỹ năng cần thời gian để thành thạo, và bạn càng thực hành nhiều kỹ năng này thì bạn sẽ càng trở nên giỏi hơn.

Hai tuần đầu tiên bao gồm nhiều chủ đề nhỏ hơn, những chủ đề cơ bản để hiểu về lập trình, những tuần sau sử dụng những chủ đề này cho các ứng dụng nâng cao hơn.

Tất cả phần lập trình sẽ diễn ra trong Jupyter Notebook và việc cài đặt và sử dụng phiên bản python liên quan sẽ được chia sẻ trong khóa học này.

Tuần 1:

✓ Môi trường.

✓ Biến.

✓ Data Primitives.

✓ Data Structures (Collections).

✓ Control Flow.

✓ Phạm vi giảng dạy.

Tuần 2:

✓ Functions.

✓ List/Dict Comprehensions.

✓ Libraries.

✓ Python Modules.

✓ Object Oriented Python.

✓ Teaching.

Tuần 3:

✓ Coursework Introduction.

✓ Numpy and N-Dimensional Matrices.

✓ File Input/output.

✓ Error-handling / Exceptions Teaching.

Tuần 4:

✓ Giới thiệu về thư viện Pandas.

✓ Trực quan hóa dữ liệu với Python Coursework.

Ứng dụng thực tế:

✓ Xử lý trước dữ liệu khách hàng.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Trước tiên, bạn sẽ học cách Cài đặt Python và Jupyter trên desktop/laptop của mình.

✓ Programming Languages và Computation.

✓ Lập trình trong Python.

✓ Các lệnh Python.

✓ Python Data Structures - Lists.

✓ Python Data Structures - Dictionary và Tuple.

✓ Function và Scope.

✓ Class và Method.

✓ Python Comprehensions trong Lists và Dictionaries.

✓ List và Dict Comprehensions.

✓ File IO trong Python.

✓ Xử lý tệp CSV trong Python.

✓ Đọc và Viết CSV.

✓ JSON Reader và Writer trong Python.

✓ Pandas trong Python.

✓ Pandas trong Python Notebook.

✓ Seaborn visualisation trong Python.

✓ Data pre processing bằng python.

✓ Tìm hiểu cách phân tích, truy xuất và làm sạch dữ liệu với Python - Data cleaning.

✓ Bạn sẽ hiểu và học những kiến ​​thức cơ bản về For Loops và For Loops nâng cao.

✓ Bạn sẽ hiểu Why foundations Modify Lists và Dictionaries và Functions.

✓ Data Cleaning và Preparation cho Machine Learning.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.