Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Jenkins Từ Zero Đến Hero - Trở Thành Một DevOps Jenkins Master [Mã - 7590 A]

Trở thành một DevOps Master khi học Jenkins & tích hợp với các công cụ mạnh mẽ như Docker, Ansible, AWS, GIT, v.v.!
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-jenkins-tu-zero-den-hero-tro-thanh-mot-devops-jenkins-master-ma-7590a


Giới thiệu khóa học:

Jenkins là một công cụ tự động hóa mạnh mẽ và linh hoạt, nó được sử dụng để tự động hóa hầu hết mọi thứ. 

Đi nhanh hơn và tìm hiểu cách xây dựng các quy trình tự động mạnh mẽ như Pipelines, CI/CD Workflows, v.v.!

Trong Thế giới DevOps, Jenkins là một trong những quân bài tốt nhất trên bàn. 

Nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia trong thế giới DevOps, thì trong khóa học, ngoài Jenkins, bạn sẽ học về các công nghệ kết hợp với dịch vụ này, chẳng hạn như Docker, AWS, Ansible, Git, Maven, DSL, Pipelines và nhiều hơn nữa!

Bắt đầu tự động hóa mọi thứ và trở thành một DevOps Master!

Bạn có quan tâm đến việc mạo hiểm bước vào một thế giới mới với đầy những công nghệ linh hoạt không?

Đây là khóa học phù hợp với bạn!

Mục lục:

✓ 01. Tài nguyên cho khóa học này.

✓ 02. Giới thiệu & Cài đặt.

✓ 03. Bắt đầu với Jenkins.

✓ 04. Jenkins & Docker.

✓ 05. Jenkins & AWS.

✓ 06. Jenkins & Ansible.

✓ 07. Jenkins & Security.

✓ 08. Jenkins Tips & Tricks.

✓ 09. Jenkins & Email.

✓ 10. Jenkins & Maven.

✓ 11. Jenkins & GIT.

✓ 12. Jenkins & DSL.

✓ 13. CICD - Definitions.

✓ 14. Jenkins Pipeline - Jenkinsfile.

✓ 15. CICD + Jenkins Pipeline + Docker +  Maven.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu sâu về Jenkins là gì và nó hoạt động như thế nào.

✓ Tìm hiểu Continuous Integration và Continuous Deployment.

✓ Tìm hiểu cách tích hợp Jenkins với Docker, Ansible, AWS, GIT, Email, Maven và hơn thế nữa!

✓ Tìm hiểu cách thiết kế và xây dựng Jobs của riêng bạn với một loạt các công cụ.

✓ Orchestrate các công cụ DevOps phổ biến nhất hiện nay.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Các Developer và DevOps muốn tìm hiểu các công cụ linh hoạt để tự động hóa mọi thứ.

✓ SysAdmins đang tìm kiếm các quy trình nhanh hơn.

✓ Bất cứ ai quan tâm đến việc học Jenkins.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.