Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh Để Xây Dựng Ứng Dụng Với .Net Core Và React [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7592 A]

khoa-hoc-huong-dan-hoan-chinh-de-xay-dung-ung-dung-voi-net-core-va-react-update-thang-11-2022-ma-7592a


Giới thiệu khoá học: 

Bạn đã học những kiến ​​thức cơ bản về ASP.NET Core và React chưa? Không chắc chắn nơi để đi tiếp theo? Khóa học này sẽ có thể giúp bạn với điều đó. Trong khóa học này, chúng ta tìm hiểu cách xây dựng một giải pháp ASP.NET Core đa dự án được xây dựng bằng Clean Architecture cũng như CQRS và Mediator pattern giúp code của chúng ta dễ hiểu, và mở rộng.

Cả ASP.NET Core và React đều là những chủ đề nóng và khóa học này sẽ nâng cao kiến ​​thức của bạn về cả hai, đơn giản bằng cách xây dựng một ứng dụng từ đầu đến cuối. Trong mỗi module, chúng ta học được điều gì đó mới, đồng thời bổ sung dần dần các tính năng cho ứng dụng. Việc xây dựng một ứng dụng bổ ích hơn đáng kể so với việc xây dựng một Todo List khác từ tài liệu!

Mọi dòng code đều được trình bày và giải thích và khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có các kỹ năng và kiến ​​thức để xây dựng ứng dụng của riêng mình bằng cách sử dụng các kỹ thuật được dạy trong khóa học này.

Dưới đây là một số điều bạn sẽ học được trong khóa học này:

✓ Thiết lập môi trường dành cho developer.

✓ Tạo một giải pháp đa dự án bằng ASP.NET Core WebAPI và ứng dụng React bằng DotNet CLI và tiện ích create-react-app.

✓ Clean Architecture và CQRS + Mediator pattern.

✓ Thiết lập và định cấu hình ASP.NET Core identity cho authentication.

✓ Sử dụng React với Typescript.

✓ Thêm chức năng đăng nhập và đăng ký Client side vào ứng dụng React của chúng ta.

✓ Sử dụng React Router.

✓ Sử dụng AutoMapper trong ASP.NET Core.

✓ Xây dựng một UI đẹp mắt bằng Semantic UI.

✓ Thêm Photo Upload widget và tạo trang user profile.

✓ Sử dụng React Final Form để tạo các re-usable form input với xác thực.

✓ Phân trang, sắp xếp và lọc.

✓ Sử dụng SignalR để kích hoạt giao tiếp web thời gian thực với tính năng chat trong ứng dụng của chúng ta.

✓ Xuất bản ứng dụng cho cả IIS và Linux.

✓ Nhận xếp hạng 'A' về bảo mật từ một trang web quét bảo mật nổi tiếng.

✓ Và còn nhiều thứ nữa.

Công cụ bạn cần cho khóa học này:

Trong khóa học này, tất cả các bài học đều được trình bày bằng Visual Studio Code, một code editor đa nền tảng miễn phí (và tuyệt vời). Tất nhiên, bạn có thể sử dụng bất kỳ code editor nào bạn thích và bất kỳ Hệ điều hành nào bạn thích... miễn là Windows, Linux hoặc Mac.

Khóa học này có dành cho bạn không?

Khóa học này rất thực tế, khoảng hơn 90% bài học sẽ liên quan đến việc bạn viết code cùng với tôi trong dự án này. Nếu bạn là kiểu người tận dụng tối đa việc học bằng cách thực hành, thì khóa học này chắc chắn là dành cho bạn.

Trong khóa học này, chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng mạng xã hội ví dụ cho phép người dùng đăng ký các sự kiện (tương tự như MeetUp hoặc Facebook), hoàn toàn từ đầu. 

Tất cả những gì bạn cần để bắt đầu là một chiếc máy tính có hệ điều hành yêu thích và niềm đam mê học cách xây dựng ứng dụng bằng ASP.NET Core và React.

Mục lục:

✓ 01. giới thiệu..

✓ 02. Walking Skeleton Part 1 - API.

✓ 03. Walking Skeleton Part 2 - Client.

✓ 04. Tạo một ứng dụng CRUD sử dụng CQRS + Mediator pattern.

✓ 05. Tạo một ứng dụng CRUD trong React.

✓ 06. Axios.

✓ 07. MobX.

✓ 08. Routing.

✓ 09. Styling cho User Interface.

✓ 10. Error handling.

✓ 11. Forms.

✓ 12. Identity.

✓ 13. Client side login và registration.

✓ 14. Entity Framework Relationships.

✓ 15. Feature - Client side attendance.

✓ 16. API Image upload.

✓ 17. Client image upload.

✓ 18. Challenge.

✓ 19. SignalR.

✓ 20. Tính năng Followers / Following.

✓ 21. Paging, Sorting và Filtering.

✓ 22. Hoàn thiện và xuất bản.

✓ 23. Phần thưởng - Identity Cookbook.

✓ 24. Cập nhật lên .Net 6.

✓ 25. Nội dung khóa học cũ.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng từ đầu đến xuất bản với .Net Core (v2.2), React (với Typescript) và Mobx.

✓ Cách xây dựng một Web API trong .Net Core với Clean Architecture bằng CQRS + Mediator pattern.

✓ Cách sử dụng các package AutoMapper và MediatR trong các dự án .Net.

✓ Cách xây dựng giải pháp đa dự án với .Net Core.

✓ Cách sử dụng Entity Framework Core làm Object Relational Mapper.

✓ Cách tích hợp ASPNET Core SignalR vào một ứng dụng dành cho giao tiếp web thời gian thực.

✓ Cách thêm Identity và Authentication bằng .Net Core Identity.

✓ Cách xây dựng một Client side application cho API với React.

✓ Cách sử dụng MobX như một state management library.

✓ Cách xây dựng Photo upload widget của riêng bạn với một Dropzone và Cropper để thay đổi kích thước hình ảnh.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Người mới bắt đầu sử dụng .Net Core hoặc React hoặc Typescript muốn tìm hiểu cách xây dựng thứ gì đó bằng các công cụ này.

✓ Những sinh viên thích cách tiếp cận thực tế để học hơn là học bằng lý thuyết.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét