Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Full Stack Data Science & Machine Learning 2023 [Mã - 7582 A]

Tìm hiểu Python, Excel, Deep Learning, Power BI, SQL, Trí tuệ nhân tạo, Python, Excel,Deep Learning, Power BI, SQL, Các Capstone Project và hơn nữa.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-full-stack-data-science-machine-learning-2023-ma-7582a


Giới thiệu khoá học:

Chào mừng bạn đến với Khóa học Full Stack Data Science & Machine Learning, khóa học duy nhất bạn cần để học các kỹ năng Nền tảng và tiếp cận với khoa học dữ liệu.

Với hơn 40 giờ, khóa học Python này chắc chắn là khóa học data science và machine learning toàn diện nhất hiện có trực tuyến. Ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm lập trình, khóa học này sẽ đưa bạn từ người mới bắt đầu đến master. Đây là lý do tại sao:

✓ Trong khóa học, bạn sẽ học các công cụ và công nghệ mới nhất được sử dụng bởi các nhà khoa học dữ liệu tại Google, Amazon hoặc Netflix.

✓ Khóa học này không cắt bỏ bất kỳ góc nào, có các video giải thích hoạt ảnh đẹp mắt và các dự án trong thế giới thực để xây dựng.

✓ Chương trình giảng dạy được phát triển trong khoảng thời gian ba năm cùng với các chuyên gia trong ngành, các nhà nghiên cứu cũng như testing và feedback của sinh viên.

✓ Cho đến nay, tôi đã dạy hơn 10000 sinh viên cách code và nhiều người đã thay đổi cuộc sống của họ bằng cách kiếm được việc làm trong ngành hoặc bắt đầu khởi nghiệp công nghệ của riêng họ.

✓ Bạn sẽ tiết kiệm cho mình hơn 12.000 đô la khi đăng ký, nhưng được tiếp cận với cùng tài liệu giảng dạy và học hỏi từ cùng một người hướng dẫn và chương trình giảng dạy như chương trình đào tạo lập trình trực tiếp của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước thông qua các video tutorial và dạy cho bạn mọi thứ bạn cần biết để thành công với tư cách là một data scientist và chuyên gia machine learning.

Khóa học bao gồm hơn 40 giờ video hướng dẫn HD và xây dựng kiến ​​thức lập trình của bạn trong khi giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.

Trong chương trình giảng dạy, chúng tôi đề cập đến một số lượng lớn các chủ đề data science và machine learning quan trọng, chẳng hạn như:

MACHINE LEARNING:

✓ Regression: Simple Linear Regression, SVR, Decision Tree, Random Forest.

✓ Clustering: K-Means, Hierarchical Clustering Algorithms.

✓ Classification: Logistic Regression, Kernel SVM, Naive Bayes, Decision Tree Classification, Random Forest Classification.

✓ Natural Language Processing: Bag-of-words model và các thuật toán cho NLP.

DEEP LEARNING:

Artificial Neural Networks, Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks, Long short term Memory, Vgg16, Transfer learning, Ứng dụng Flask dựa trên Web.

Hơn nữa, khóa học có rất nhiều bài tập thực tế dựa trên các ví dụ thực tế. Vì vậy, bạn không chỉ học lý thuyết mà còn được thực hành một số cách xây dựng mô hình của riêng mình.

Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ lập trình thành thạo bằng Python và sẵn sàng giải quyết bất kỳ dự án khoa học dữ liệu nào. Chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả các khái niệm lập trình Python này:

PYTHON:

✓ Kiểu dữ liệu và biến.

✓ Thao tác chuỗi.

✓ Function.

✓ Object.

✓ Lists, Tuples và Dictionaries.

✓ Vòng lặp và Iterator.

✓ Điều kiện và Control Flow.

✓ Generator Function.

✓ Context Manager và Name Scoping.

✓ Xử lý lỗi.

Điện BI :

✓ Power BI là gì và tại sao bạn nên sử dụng nó.

✓ Để import tệp CSV và Excel vào Power BI Desktop.

✓ Cách sử dụng Merge Queries để tìm nạp dữ liệu từ các truy vấn khác.

✓ Cách tạo relationship giữa các table khác nhau của data model.

✓ Tất cả về DAX, bao gồm cả việc sử dụng các hàm COUTROWS, CALCULATE và SAMEPERIODLASTYEAR.

✓ Tất cả về cách sử dụng card visual để tạo summary information.

✓ Cách sử dụng các visual khác như clustered column charts, maps, và trend graphs.

✓ Cách sử dụng Slicers để lọc các báo cáo của bạn.

✓ Cách sử dụng themes để định dạng báo cáo của bạn một cách nhanh chóng và nhất quán.

✓ Cách chỉnh sửa tương tác giữa trực quan hóa và bộ lọc của bạn ở cấp độ trực quan hóa, trang và báo cáo.

Bằng cách làm việc thông qua các dự án trong thế giới thực, bạn sẽ hiểu được toàn bộ quy trình làm việc của một nhà khoa học dữ liệu, điều này vô cùng quý giá đối với một nhà tuyển dụng tiềm năng.

Đăng ký ngay hôm nay và nhận được:

✓ Hơn 178 bài giảng video HD.

✓ Hơn 30 Code Challenge và bài tập.

✓ Các dự án khoa học dữ liệu và học máy hoàn chỉnh.

✓ Tài nguyên lập trình và cheatsheets.

✓ Sách điện tử 12 quy tắc học Code bán chạy nhất của chúng tôi.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu về Khóa học Full Stack Data Science.

✓ 02. PYTHON - Giới thiệu về Python cơ bản cho Beginner.

✓ 03. Business Statistics for Data Analysis.

✓ 04. MACHINE LEARNING.

✓ 05. ML Capstone Project 1: Flight_Fare_Prediction.

✓ 06. ML Capstone Project 2: Mushroom_Classification.

✓ 07. ML Capstone Project 3: NurserySchool_Application_Classification.

✓ 08. ML Capstone Project 4:  Toxic_Comments_Classification.

✓ 09. ML Capstone Project 5:  UK_Road_Accident_Timeseries_Forecasting.

✓ 10. Structured Query Language (SQL).

✓ 11. DEEP LEARNING.

✓ 12. Microsoft Excel.

✓ 13. Microsoft Power BI (Business Intelligence Tool).

Bạn sẽ học được gì:

✓ Xây dựng danh mục các dự án khoa học dữ liệu để xin việc trong ngành.

Tìm hiểu cách tạo các biểu đồ như pie, bar, line, area, histogram, scatter, regression, và combo chart.

✓ Tạo neural network của riêng bạn và hiểu cách sử dụng chúng để thực hiện deep learning.

✓ Hiểu và áp dụng các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu để khám phá các tập dữ liệu lớn.

✓ Sử dụng các thuật toán data science để phân tích dữ liệu trong các dự án thực tế như phân loại nấm và nhận dạng hình ảnh.

✓ Hiểu cách sử dụng các công cụ mới nhất trong khoa học dữ liệu, bao gồm Tensorflow, Matplotlib, Numpy và nhiều công cụ khác.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Nếu bạn muốn tham gia MỘT KHÓA HỌC và tìm hiểu mọi thứ bạn cần biết về data science và machine learning thì hãy tham gia khóa học này.

✓ Nếu bạn là một lập trình viên dày dạn kinh nghiệm, hãy tham gia khóa học này để bắt kịp tốc độ nhanh chóng với quy trình làm việc của một nhà khoa học dữ liệu.

✓ Nếu bạn muốn tìm hiểu cách xây dựng các thuật toán học máy như deep learning và neural networks.

✓ Khóa học cũng lý tưởng cho người mới bắt đầu vì nó bắt đầu từ những nền tảng và dần dần xây dựng các kỹ năng của bạn.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.