Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Tự Học Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc [Mã - 9469 V]

Giúp bạn nhanh chóng tự tin giao tiếp Tiếng Anh với người nước ngoài, phát âm chuẩn, nói có ngữ điệu, vốn từ phong phú, nắm chắc ngữ pháp.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-tu-hoc-tieng-anh-giao-iep-cap-toc-ma-9469-V
Giới thiệu khóa học

Giúp bạn nhanh chóng tự tin giao tiếp Tiếng Anh với người nước ngoài, phát âm chuẩn, nói có ngữ điệu, vốn từ phong phú, ngữ pháp nắm chắc...với phương pháp học tiếng Anh siêu tốc.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tự tin giao tiếp 17 chủ đề khác nhau với người nước ngoài (có thể hỏi và trả lời thành phản xạ).

✓ Tự tin giao tiếp tiếng Anh tốt và chuẩn hơn, tăng khả năng phản xạ ngôn ngữ.

✓ Thực hành thành phản xạ những bộ câu hỏi và trả lời thông dụng trong văn nói hàng ngày.

✓ Phát âm  tiếng Anh chuẩn hơn, ngữ điệu tự nhiên, lôi cuốn khi giao tiếp tiếng Anh.

✓ Có thể học tập và tiếp cận với các thông tin mới, mở rộng kiến thức một các thuận tiện nhất.

✓ Sử dụng tiếng Anh để giải trí: nghe nhạc, xem phim, đi du lịch nước ngoài…!

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.