Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học NodeJS Developer Hoàn Chỉnh 2022 (GraphQL, MongoDB + Hơn Thế Nữa) [Mã - 8243 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-nodejs-developer-hoan-chinh-2022-graphql-mongodp-hon-th-nua-ma-8243-A


Giới thiệu khoá học:

Vừa được phát hành với tất cả các xu hướng và phương pháp hay mới nhất của NodeJS cho năm 2022! 

Sử dụng phiên bản Node mới nhất, khóa học này tập trung vào tính hiệu quả và biến bạn thành một nhà phát triển Back End hoặc Fullstack. Đừng bao giờ dành thời gian cho những bài hướng dẫn khó hiểu, lỗi thời, không đầy đủ nữa! 

Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng đây là tài nguyên trực tuyến toàn diện nhất với NodeJS. Khóa học dựa trên dự án này sẽ giới thiệu cho bạn tất cả chuỗi công cụ hiện đại của một nhà phát triển Node JS vào năm 2022. Đồng thời, chúng tôi sẽ xây dựng một ứng dụng khởi chạy NASA Space khổng lồ bằng cách sử dụng Node.js, Express Framework, RESTful API, GraphQL, v.v. ! Đây sẽ là một ứng dụng Fullstack MERN. Chúng tôi cũng sẽ xây dựng nhiều dự án nhỏ khác trong quá trình thực hiện để bạn có thể tự tin triển khai bất kỳ dự án Node.js nào để sản xuất trong tương lai!

Tất cả code sẽ được cung cấp từng bước và ngay cả khi bạn không thích code, bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả code từ các dự án chúng tôi xây dựng nên bất kỳ ai đã đăng ký khóa học sẽ có dự án của riêng họ để thực hiện portfolio của họ ngay lập tức.

Chương trình học sẽ rất thực hành khi chúng tôi hướng dẫn bạn từ đầu đến cuối việc phát hành một dự án Node.js chuyên nghiệp (hiệu quả và an toàn) cho đến production. Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay từ đầu bằng cách dạy bạn những điều cơ bản về Node và sau đó đi vào các chủ đề nâng cao để bạn có thể đưa ra quyết định tốt về kiến ​​trúc và công cụ trên bất kỳ dự án NodeJS nào trong tương lai của mình. Mục tiêu là biến bạn thành một senior backend developer!

Khóa học này không nhằm mục đích khiến bạn chỉ code mà không hiểu các nguyên tắc để khi học xong khóa học, bạn không biết phải làm gì ngoài việc xem một hướng dẫn khác. Không! Khóa học này sẽ thúc đẩy bạn và thách thức bạn đi từ một người mới bắt đầu hoàn toàn về NodeJS thành người nằm trong 10% NodeJS backend developer hàng đầu. 

Chúng tôi đảm bảo với bạn đây là khóa học trực tuyến toàn diện nhất trên Node.js! Hãy xem video đề cương khóa học để xem tất cả các chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập, tất cả các dự án chúng tôi sẽ xây dựng và tất cả các kỹ thuật bạn sẽ học để trở thành một Node developer hàng đầu!

Cuối cùng, khóa học này sẽ liên tục phát triển và cập nhật khi cảnh quan thay đổi. Cũng giống như hệ sinh thái Node phát triển, chúng tôi muốn khóa học này được cập nhật liên tục các bài giảng và tài nguyên để bạn quay lại, nhằm tìm kiếm các phương pháp hay nhất mới nhất về Node bất cứ lúc nào trong tương lai.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Xây dựng các ứng dụng Node cấp doanh nghiệp và triển khai lên đám mây (AWS).

✓ Học cách xây dựng các ứng dụng quy mô lớn và hiệu quả, an toàn như một senior backend developer.

✓ Dẫn dắt các dự án NodeJS bằng cách đưa ra các quyết định tốt về kiến ​​trúc và giúp đỡ những người khác trong team của bạn.

✓ Sử dụng NodeJS, xây dựng các ứng dụng cấp sản xuất bao gồm REST API và GraphQL API.

✓ Làm việc với dữ liệu đời thực và SpaceX API để xây dựng một NASA launch system, khám phá các hành tinh mới có thể chứa sự sống + các dự án khác.

✓ Authentication, File I/O, Databases (SQL, MongoDB), Express Framework, Sockets, cùng với nhiều chủ đề quan trọng khác mà một backend developer nên biết.

✓ Xây dựng một ứng dụng MERN (MongoDb, Express, React, Node) fullstack và deploy to production.

✓ Load balancing, Monitoring, CI/CD, và Zero Downtime Deployment.

✓ Trở thành 10% Node Developer hàng đầu. Tìm hiểu thực sự các chủ đề nâng cao!

✓ Tập trung vào các phương pháp hay nhất về bảo mật trong suốt khóa học để bạn có thể tự tin với việc triển khai của mình.

✓ Làm chủ hệ sinh thái mới nhất của một Backend NodeJS Developer từ đầu.

Đây là những gì khóa học sẽ bao gồm:

1.  Foundations:

✓ Tập trung vào bên trong Node.

✓ Libuv, threads, processes, event loop.

✓ Lập trình không đồng bộ.

✓ Node vs PHP vs Python.

✓ Observer Design Pattern.

✓ Event Emitters.

2. Module System:

✓ Require Function.

✓ Tạo Module của riêng bạn.

✓ CommonJS vs ECMAScript (ES6) module.

✓ Module Caching.

✓ Sử dụng index.js.

3. Package Management:

✓ NPM: Node Package Manager.

✓ Tạo các Package của riêng bạn.

✓ Package và NPM Registry.

✓ Third Party Modules.

✓ Node_modules Folder.

✓ Semantic Versioning.

✓ package-lock.json và Versioning.

✓ Các lỗ hổng trong Dependencies.

4. File I/O: Planets Project:

✓ Khám phá các hành tinh ngoài với Node.

✓ Khám phá Kepler Space Telescope Data.

✓ Làm việc với Streams.

✓ Streaming Large Data Files.

✓ Parsing Our Planets Data.

✓ Làm việc với file CSV.

✓ Tìm kiếm các hành tinh có thể sinh sống.

5. Web Server:

✓ Một Web Server là gì?

✓ HTTP Responses và Requests.

✓ HTTP API và Routing, Parameterized URL.

✓ Same Origin Policy, CORS.

✓ Requests and Responses và Streams.

6. Express.js:

✓ Express vs Next.js vs Koa.

✓ Route Parameters.

✓ Model View Controller (MVC) pattern.

✓ Postman và Insomnia.

✓ Development Dependencies.

✓ Middleware.

✓ Logging Middleware / Viết Middleware của riêng chúng tôi.

✓ POST Requests trong Express.

✓ MVC trong Express.

✓ Express Router.

✓ RESTful API.

✓ CRUD.

✓ Gửi file.

✓ Serving Websites với Node.

✓ Templating Engines.

7. NodeJS NASA Project:

✓ Architecture diagrams trên LucidChart.

✓ GET, POST, DELETE routes.

✓ Cung cấp các ứng dụng React.js trong Express.

✓ CORS middleware.

✓ Models vs Controllers vs Routers.

✓ Loading Data On Startup.

✓ Tự động hóa các ứng dụng Full Stack với NPM.

✓ Cung cấp React Front End (trong Production).

✓ Logging Requests với Morgan.

✓ Cung cấp các ứng dụng với Client Side Routing.

✓ Xây dựng một Data Access Layer.

✓ Tích hợp với Frontend, Top Down Approach, Bottom Up Approach.

✓ Cập nhật kiến ​​trúc của chúng tôi.

8. Testing API:

✓ Unit tests vs API tests vs UI tests.

✓ Testing Node API với Jest và Supertest.

9. Cải thiện hiệu suất Node:

✓ Ứng dụng mẫu cblocks event loop + real life blocking functions.

✓ Node Cluster Module theory + in action.

✓ Clustering trong thế giới thực.

✓ Load balancing.

✓ PM2 theory + in action.

✓ Managing Live Clusters với PM2.

✓ Zero Downtime Restart.

✓ Cải thiện Hiệu suất của Dự án NASA

✓ Stateless API.

✓ Node Worker Threads.

10. Database:

✓ Sử dụng MongoDB để thêm tính bền bỉ cho Dự án NASA.

✓ Tập trung lớn vào NoSQL vs SQL, PostgreSQL vs MongoDB, khi nào sử dụng cả hai bao gồm Trends, Object-Relational Mismatch, ACID, References, Schemas. Schema-less vs Schemas.

✓ MongoDB Atlas.

✓ Horizontally Scaling Databases.

✓ Mongoose.

✓ Mongoose Models vs MVC Models.

✓ ObjectID trong MongoDB.

✓ Pagination.

✓ Chọn cơ sở dữ liệu cho NASA API của chúng tôi.

11. Làm việc với các REST API:

✓ Demo tích hợp với REST API bằng cách làm việc với SpaceX API.

✓ Versioning REST API.

✓ Chạy các truy vấn tìm kiếm.

✓ SpaceX Launch Data.

✓ Mapping API Data đến cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

✓ Sử dụng Paginated API.

✓ Thêm Pagination vào API của chúng tôi.

12. Authentication:

✓ Tập trung vào các nguyên tắc đầu tiên về Bảo mật với JWT, cookie, CSRF.

✓ Server có HTTPS và SSL / TLS.

✓ Helmet.js.

✓ Làm việc với Auth0.

13. Deployment và CI/CD:

✓ Tập trung vào việc xây dựng một CI pipeline đơn giản cho Dự án NASA trên GitHub.

✓ CI vs CD là gì?

✓ Automated tests.

✓ Dynamic configuration với secrets.

14. Node Production và Cloud (AWS):

✓ Deploy to production với Docker cho Amazon EC2.

✓ Virtual Machines.

✓ Serverless vs Containers.

✓ Docker files.

✓ Quản lý Docker Containers và Images.

✓ Làm việc với SSH.

✓ Production Deployment với PM2 và Mongo Atlas.

15. GraphQL:

✓ GraphQL vs REST.

✓ Xây dựng một GraphQL API.

16. Sockets (WebSockets, Socket io):

✓ Tổng quan về Sockets.

✓ Sockets vs polling.

✓ WebSockets (vs Socket io).

✓ Socket io Client và Server API.

✓ Broadcasting Events.

✓ Xây dựng Full Stack Multiplayer Pong với Sockets.

✓ Implementing Pong Game Logic.

✓ Sử dụng Socket io Với Express.js.

✓ Namespaces và Rooms.

17 - 20. Deno, Asynchronous JavaScript nâng cao, SQL và TypeScript.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét