Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học JavaScript Full Stack 2022 Từ A Đến Z [Mã - 8248 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-javascript-full-stack-2022-tu-a-den-z-ma-8248-A


Giới thiệu khoá học:

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất cho front-end và back-end web development. Các ứng dụng cho JavaScript trải dài từ các website tương tác đến Internet of Things, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho người mới bắt đầu và các nhà phát triển có kinh nghiệm muốn học một ngôn ngữ lập trình mới.

Với khóa học này, bạn sẽ không chỉ học những kiến ​​thức cơ bản như hầu hết các khóa học trực tuyến. Bạn sẽ không chỉ học các mẫu, kỹ thuật và phương pháp hay nhất.

Quan trọng nhất, bạn sẽ trở thành top 10% javascript developer bằng cách vượt qua những điều cơ bản hời hợt mà rất nhiều khóa học đề cập đến . Chúng tôi sẽ đi sâu và tìm ra đầu kia là một nhà phát triển javascript nâng cao tự tin. Tôi đảm bảo điều đó. Cho dù bạn là một web developer, một React, Vue.js developer (frontend developer), hay một Node.js backend developer, bạn sẽ được hưởng lợi từ khóa học này vì Javascript là cốt lõi của nó.

Trong khóa học này, tôi đã chia sẻ hầu hết mọi chủ đề về JavaScript với các ví dụ trực tiếp. Đầu tiên, bạn sẽ học tất cả các khái niệm cơ bản, sau đó bạn sẽ tạo một dự án theo cấp độ kinh nghiệm này. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.

Có rất nhiều tính năng nhưng tôi muốn chia sẻ một số trong số chúng với bạn.

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu.

✓ 02 - Biến và Kiểu dữ liệu.

✓ 03 - JavaScript Operator.

✓ 04 - Câu lệnh điều kiện.

✓ 05 - JavaScript Loop.

✓ 06 - String trong JavaScript.

✓ 07 - Objects - Cốt lõi của Javascript & JSON.

✓ 08 - JavaScript Function.

✓ 09 - JavaScript Array.

✓ 10 - Các tính năng ES6, ES7 và ES8 khác.

✓ 11 - Error Handlings trong JavaScript.

✓ 12 - Regular Expression.

✓ 13 - Object Oriented JavaScript.

✓ 14 - Asynchronous JavaScript, Ajax & Fetch API.

✓ 15 - DOM (Document Object Model).

✓ 16 - Web Storage API.

✓ 17 - Project 1 - Monster Finder (DOM + Module).

✓ 18 - Project 2 - E-Wallet App (DOM + LocalStorage).

✓ 19 - Project 3 - ProFinder (DOM + Async).

✓ 20 - Project 4 - Form Validator.

✓ 21 - Project 5 - Task List (OOP Based Project CRUD Application).

✓ 22 - Học Node.js Từ đầu.

✓ 23 - Project 6 - Bicycle Shop (Xây dựng một Web Server với Pure Node JS).

✓ 24 - Học Express JS từ đầu.

✓ 25 - Project 7 - Học EJS với một Project hoàn chỉnh.

✓ 26 - Project 8 - Xây dựng RESTFUL API của bạn từ đầu.

✓ 27 - Web Server Deployment.

✓ 28 - MongoDB - Một NoSQL Database.

✓ 29 - Project 9 - All in One (REST API và Mongoose).

✓ 30 - Password Security, Authentication và Authorization.

✓ 31 - React - Một JavaScript Library.

✓ 32 - Các tính năng và cú pháp cơ bản.

✓ 33 - Component Lists.

✓ 34 - Conditional Rendering.

✓ 35 - Restaurant Project (Basic).

✓ 36 - Restaurant Project (Adding Router).

✓ 37 - Restaurant Project (Adding Forms).

✓ 38 - Full-Stack Node Chat Application.

✓ 39 - Setup Project hoàn chỉnh.

✓ 40 - User Management & Validation.

✓ 41 - JWT - Cookie Authentication.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Biến JavaScript.

✓ Toán tử JavaScript.

✓ Câu lệnh điều kiện.

✓ Vòng lặp JavaScript.

✓ Chuỗi trong JavaScript.

✓ JavaScript Object.

✓ JavaScript Function.

✓ JavaScript Array.

✓ ES6, ES7 and ES8 Feature.

✓ Xử lý lỗi trong JavaScript.

✓ Regular Expression.

✓ Object Oriented JavaScript.

✓ Asynchronous Function.

✓ DOM.

✓ Web Storage API.

✓ MongoDB.

✓ REST API với Mongoose.

✓ User Authentication và Authorization

✓ Node JS với Project.

✓ Express JS với Project.

✓ React JS với Project.

Trong khóa học này, bạn sẽ học hầu hết mọi thứ như:

✓ Biến và kiểu dữ liệu trong Javascript.

✓ Toán tử trong JavaScript.

✓ Câu lệnh điều kiện.

✓ Vòng lặp trong JavaScript.

✓ Chuỗi trong JavaScript.

✓ JavaScript Object.

✓ JavaScript Function.

✓ JavaScript Array.

✓ ES6, ES7 và ES8 Feature.

✓ Xử lý lỗi trong JavaScript.

✓ Regular Expression.

✓ Object-Oriented JavaScript.

✓ Asynchronous Function.

✓ DOM.

✓ Web Storage API.

✓ Và nhiều hơn nữa.

Trong khóa học này, bạn sẽ không chỉ học mà bạn thực sự làm được. Tìm hiểu và áp dụng điều này vào một số dự án trực tiếp với tôi.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét