Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Figma Thực Chiến [Mã - 9474 V]

Tìm hiểu kiến thức về Figma từ cơ bản đến chuyên sâu. Khóa học này cung cấp cho bạn những kiến thức thực tế nhất.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-figma-thuc-chien-ma-9474-V

Giới thiệu khóa học

Tìm hiểu kiến thức về Figma từ cơ bản đến chuyên sâu.

Khóa học này cung cấp cho bạn những kiến thức thực tế nhất như: Cách thực thi một dự án thiết kế giao diện UI/UX, kiến thức căn bản về cách tận dụng Figma, các mẹo để làm việc khoa học và tư duy theo lối lập trình,...

Khóa học tập trung vào những kỹ năng căn bản nhất, đồng thời cung cấp một cái nhìn tổng quát giúp bạn có thể tạo ra sản phẩm cụ thể sau khóa học.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Sử dụng Figma thành thạo.

✓ Cải thiện năng suất làm việc, nâng cao thu nhập của bạn.

✓ Tự tin thực hiện ý tưởng của mình trên các thiết kế.

✓ Biết cách dùng phần mềm như một người làm UI/UX với lối tư duy hệ thống, nắm vững nền tảng cơ bản; sắp xếp và quản lý các công việc một cách khoa học.

✓ Hình thành tư duy hệ thống hóa thiết kế với Figma.

✓ Quản lý mọi component trong thiết kế một cách khoa học, giảm thiểu thao tác thừa.

✓ Tự tạo ra những thiết kế Website/App cực chất.

✓ Cách một dự án thiết kế giao diện UI/UX được thực thi.

✓ Cách tận dụng Figma hiệu quả nhất.

✓ Các mẹo để làm việc khoa học và tư duy theo lối lập trình,...

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.