Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Excel Với Python - Làm Việc Với Excel Spreadsheet Từ Python [Mã - 8237 A]

Microsoft Excel

Trở thành một Pythonista và Excel Wizard sau khi hoàn thành khóa học này.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tạo một Microsoft Excel workbook bằng cách chọn từ một danh sách các template.

✓ Tạo một Microsoft Excel workbook bằng thư viện openpyxl.

✓ Truy cập các cell riêng lẻ theo chương trình bằng openpyxl.

✓ Sử dụng lists và các Python container khác để đọc và ghi từ các file Excel.

Một khóa học được thiết kế phù hợp cho người mới bắt đầu và người dùng Python và Excel trung cấp để tích hợp Python và Excel. Khóa học video này khám phá cách có thể tạo, mở và sửa đổi bảng tính Microsoft Excel theo chương trình từ bên trong Python. Người học sẽ xem xét mô hình đối tượng Microsoft Excel, các thuộc tính của đối tượng ô trang tính có thể được tận dụng để tạo và sửa đổi các workbook theo chương trình. 

Đầu tiên, bạn sẽ xem xét công nghệ VBA (Visual Basic for Applications), trước khi khám phá cách Python và hệ sinh thái thư viện của nó đang nhanh chóng nổi lên như một lựa chọn phổ biến để dễ dàng tự động hóa bảng tính. 

Sau đó, bạn sẽ học cách sử dụng openpyxl (open pixel library) để thao tác lập trình mô hình đối tượng của Excel từ bên trong Python. Tiếp tục bằng cách tìm hiểu cách ghi các bảng tính bằng cách sử dụng openpyxl và kiểm tra cách có thể mở các Excel workbook hiện có, cũng như cách các tệp spreadsheet mới có thể được tạo và ghi ra đĩa. 

Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Python iterators và indexing để truy cập và thao tác các cell riêng lẻ, phạm vi bao gồm nhiều ô, cũng như toàn bộ hàng và cột. 

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có thể làm việc với spreadsheet hiệu quả hơn nhiều bằng cách kết hợp Python với Excel. Hãy tận hưởng bài học của bạn và trở thành một Pythonista và Excel Wizard.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Các nhà phát triển Python mới bắt đầu tò mò muốn tích hợp Python với Microsoft Excel.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét