Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Khóa Học Banner Design Cho Beginner Với Photoshop Và Illustrator - Tải Miễn Phí [9681]

Thiết kế Đồ họa là một bộ môn khoa học của sự tổ chức sắp xếp các thành phần trên một bản thiết kế. Để có thể tạo ra một bản thiết kế, trước tiên ngườ

 (Weekly Study - Đồ Họa) Thiết kế Đồ họa là một bộ môn khoa học của sự tổ chức sắp xếp các thành phần trên một bản thiết kế. Để có thể tạo ra một bản thiết kế, trước tiên người làm thiết kế cần phải sở hữu cho mình những công cụ thiết kế nhất định như Illustrator, photoshop hay indesign .v.v. Việc thành thạo các công cụ sẽ làm tăng khả năng truyền đạt, xây dựng, mô tả, thể hiện những ý tưởng cho một bản thiết kế hiệu quả và nhanh chóng. Tuy nhiên nếu chỉ giỏi công cụ mà thiếu đi những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc (nguyên lý) thiết kế sẽ khiến rất nhiều bạn cảm thấy bối rối khi phải xây dựng một sản phẩm vì không biết bắt đầu từ đâu.

Khóa Học Banner Design Cho Beginner Với Photoshop Và Illustrator

Lợi ích từ khoá học

  • Hiểu rõ bản chất trong công việc thiết kế một sản phẩm
  • Hiểu được quy trình thiết kế một sản phẩm đồ họa
  • Nắm bắt được các nguyên tắc và nguyên lý thiết kế
  • Hiểu về các kỹ thuật Typography cơ bản trong thiết kế đồ họa
  • Hiểu về các kỹ thuật pha và phối màu hiệu quả trong thiết kế
  • Có được những mẹo vặt trong học và xây dựng sản phẩm thiết kế
  • Hiểu được cách thiết kế các sản phẩm Banner và poster.

Tham gia Cộng đồng để tải miễn phí khóa học này, cập nhật thông tin các Khóa học, tài liệu, ebook mới:

>>> Fanpage: Weekly Study

>>> Group: Tổng Kho Khóa Học Online Trọn Đời 

>>> Google Group: https://groups.google.com/g/weekly-study-asia 

        >>> Danh sách Khóa học trên Tổng Kho: Click Để Xem 

 Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.