Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
iOS Frameworks

Giới Thiệu Khóa Học Appium Mobile Automation - Android & iOS + Frameworks + CICD [Mã - 7585 A]

Giới thiệu khoá học: Cập nhật khóa học: Tháng 11 năm 2022:  Khóa học được cập nhật cho Appium 2.0. Tại sao là khóa học này? ✓ Đây là một trong những khóa học Appium toàn diện nhất từng được tạo trực tuyến. ✓ Tôi đã giải thích mọi khái niệm rất chi tiết và với live coding. ✓ Không có khóa học trực tuyến nào khác đề cập đến tự động hóa thiết bị iOS thực như cách tôi đã đề cập. ✓ Chúng tôi sẽ thiết kế và triển khai các production ready framework bằng Appium + TestNG và Appium + Cucumber BDD. ✓…
Giới Thiệu Khóa Học Appium Mobile Automation - Android & iOS + Frameworks + CICD [Mã - 7585 A]