Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Appium Mobile Automation - Android & iOS + Frameworks + CICD [Mã - 7585 A]

[PHIÊN BẢN MỚI NHẤT 2.0] Khóa học duy nhất để làm chủ Appium & xây dựng các production ready framework với tích hợp CICD từ đầu.
Liu Liu

Giới Thiệu Khóa Học Appium Mobile Automation - Android & iOS + Frameworks + CICD [Mã - 7585 A]

Giới thiệu khoá học:

Cập nhật khóa học: Tháng 11 năm 2022:  Khóa học được cập nhật cho Appium 2.0.

Tại sao là khóa học này?

✓ Đây là một trong những khóa học Appium toàn diện nhất từng được tạo trực tuyến.

✓ Tôi đã giải thích mọi khái niệm rất chi tiết và với live coding.

✓ Không có khóa học trực tuyến nào khác đề cập đến tự động hóa thiết bị iOS thực như cách tôi đã đề cập.

✓ Chúng tôi sẽ thiết kế và triển khai các production ready framework bằng Appium + TestNG và Appium + Cucumber BDD.

✓ Chúng tôi sẽ tích hợp các framework với các công cụ quan trọng khác như Maven, Jenkins, GitHub, Apache Log4J2, Extent Reports , v.v.

✓ Đây là khóa học duy nhất bao gồm việc triển khai CI/CD từ đầu đến cuối bằng Appium cho cả iOS và Android.

✓ Đây là khóa học duy nhất bao gồm thực thi song song trên thiết bị Android và iOS thực.

✓ Chúng tôi sẽ đề cập đến rất nhiều phương pháp hay nhất về tự động hóa cũng như mẹo và thủ thuật Appium trong suốt khóa học.

Những gì khóa học cung cấp?

✓ Mục tiêu chính của khóa học là đưa bạn từ cấp độ mới bắt đầu lên cấp độ nâng cao để bạn có thể làm chủ toàn bộ nỗ lực mobile automation từ giai đoạn lập kế hoạch cho đến triển khai CI/CD.

✓ Khóa học chủ yếu tập trung vào việc dạy cho bạn các khái niệm về Appium với các ví dụ live coding.

Các chủ đề quan trọng được đề cập:

✓ Giới thiệu về Appium.

✓ Thiết lập môi trường Appium trên Windows cho Android (Thiết bị thực và trình giả lập).

✓ Thiết lập môi trường Appium trên MAC cho iOS và Android (Thiết bị thực và trình giả lập/mô phỏng)

✓ Tạo dự án Appium đầu tiên của chúng bạn.

✓ Native Apps automation fundamentals.

✓ Android Gestures.

✓ iOS Gestures.

✓ Appium Driver Commands.

✓ WEBVIEW automation cho các ứng dụng Hybrid và Web (Browser).

✓ TDD Framework development từ đầu bằng Appium và TestNG.

✓ BDD Framework development từ đầu bằng Appium và Cucumber.

✓ Triển khai hoàn chỉnh CI/CD từ đầu cho iOS và Android.

✓ Deep Links - cách giảm gần 50% thời gian thực thi.

✓ JAVA Essentials.

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu về Khóa học.

✓ 02. CÁC BÀI GIẢNG APPIUM 2.0 :

✓ 03. Giới thiệu Appium.

✓ 04. Appium Driver Eco-system.

✓ 05. Quan trọng: Khi bạn cần giúp đỡ.

✓ 06. Điều kiện thiết lập quan trọng.

✓ 07. Setup Appium trên Windows.

✓ 08. Setup Appium trên MAC - Common [Android/iOS].

✓ 09. Setup Appium trên MAC - Android.

✓ 10. Setup Appium trên MAC - iOS.

✓ 11. Appium Management.

✓ 12. Java Essentials.

✓ 13. Dự án Appium đầu tiên.

✓ 14. Native Apps Automation.

✓ 15. Section: Những Ghi Chú Quan Trọng.

✓ 16. Giới thiệu: Mobile App Gestures.

✓ 17. Automating Android Gestures.

✓ 18. Automating iOS Gestures.

✓ 19. Appium Driver Commands.

✓ 20. WEBVIEW Automation [Hybrid App + Mobile Browser].

✓ 21. TDD Framework [Appium + TestNG].

✓ 22. Nâng cao: Deep Links: Improve Speed and Flakiness.

✓ 23. BDD Framework [Appium + Cucumber].

✓ 24. Từng bước triển khai CICD.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Tự động hóa bất kỳ Android/iOS Native, Hybrid và Mobile Web App nào bằng Appium và tự tin dẫn đầu nỗ lực mobile automation từ giai đoạn thiết kế.

✓ Thiết kế và triển khai các production ready test automation framework bằng Appium + TestNG và Appium + Cucumber.

✓ Triển khai CI/CD pipeline end to end từ đầu bằng cách sử dụng Appium cũng như sử dụng BrowserStack cloud.

✓ Tìm hiểu Maven, TestNG, Cucumber, Jenkins, JUnit, Git, Extent Reports và Apache Log4J2.

✓ Thiết lập môi trường Appium trên Windows cho thiết bị Android thực và giả lập.

✓ Thiết lập môi trường Appium trên MAC cho thiết bị Android và iOS thực và emulator/simulator.

✓ Xây dựng và phân phối ứng dụng iOS để testing trên thiết bị thực và giả lập.

✓ Thiết lập Appium cho thiết bị iOS thực bằng tài khoản developer miễn phí và trả phí.

✓ Tìm hiểu và áp dụng các khái niệm ngôn ngữ lập trình JAVA.

✓ Run test song song trên thiết bị Android và iOS thực.

✓ Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về tự động hóa.

✓ Tìm hiểu các phương pháp hay nhất về Appium.

✓ Tìm hiểu các mẹo và thủ thuật của Appium.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Mobile application tester muốn thành thạo mobile automation bằng Appium.

✓ Web application tester quan tâm đến việc học mobile automation.

✓ Bất kỳ kỹ sư phần mềm nào quan tâm đến việc làm chủ Appium cho mobile automation.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.