Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
VMware vSphere 8

Giới Thiệu Khóa Học Loạt Series Về Triển Khai Và Quản Lý VMware vSphere 8 [Mã - 6979 A]

Lộ trình này sẽ đưa bạn qua mọi thứ bạn cần biết về việc triển khai và quản lý VMware vSphere. Bạn sẽ bắt đầu với những điều cơ bản về cài đặt và cấu hình trước khi chuyển sang phần networking, storage, virtual machines, v.v. Ngoài ra, bạn sẽ đi sâu vào các chủ đề nâng cao hơn sẽ giúp bạn đạt được vị trí tốt nhất để thành công với tư cách là một vSphere administrator. Danh sách full khóa học trong lộ trình này: ✓ 01. vSphere 8: Giới thiệu. ✓ 02. vSphere 8: Cài đặt và cấu hình vCenter Server v…
Giới Thiệu Khóa Học Loạt Series Về Triển Khai Và Quản Lý VMware vSphere 8 [Mã - 6979 A]