Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Ansible

Giới Thiệu Khóa Học DevOps Bootcamp 2024 [Update Tháng 1-2024] [Mã - 6853 A]

Chương trình 6 tháng để bắt đầu sự nghiệp của bạn với tư cách là một kỹ sư DevOps. Lịch trình dựa trên các giả định sau: ✓ 10 - 15 giờ/tuần. ✓ Nền tảng software development hoặc operations. ✓ Làm việc cùng với các demo và làm các bài tập. Tuy nhiên, khóa học hoàn toàn có nhịp độ riêng nên bạn có thể hoàn thành nhanh hơn hoặc lâu hơn. Khóa học này dành cho ai? ✓ Software Developer. ✓ System Administrator. ✓ Network Engineer. ✓ Cloud Engineer. ✓ Testing Engineer / QA. NỘI DUNG KHÓA HỌC: 1. Giới t…
Giới Thiệu Khóa Học DevOps Bootcamp 2024 [Update Tháng 1-2024] [Mã - 6853 A]

Giới Thiệu Khóa Học Tự Động Hóa Hơn 70 Tác Vụ Hàng Ngày Của Sysadmin Với Ansible [Mã - 8232 A]

Tìm hiểu Ansible với một số ví dụ thực tế về cách sử dụng các module và Ansible Playbook phổ biến nhất. Bạn sẽ học được gì: ✓ Ansible trong các trường hợp sử dụng thực tế. ✓ Khắc phục được các lỗi phổ biến nhất. ✓ Cài đặt Ansible trong hệ điều hành phổ biến nhất. ✓ Ansible code by modules. ✓ Ansible code dành riêng cho các hệ thống như RedHat và Debian. Tìm hiểu công nghệ tự động hóa Ansible với một số ví dụ thực tế. Mọi bộ phận IT thành công ngày nay đều cần tự động hóa cho các bare metal serv…
Giới Thiệu Khóa Học Tự Động Hóa Hơn 70 Tác Vụ Hàng Ngày Của Sysadmin Với Ansible [Mã - 8232 A]