Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Tự Động Hóa Hơn 70 Tác Vụ Hàng Ngày Của Sysadmin Với Ansible [Mã - 8232 A]

Giới Thiệu Khóa Học Tự Động Hóa Hơn 70 Tác Vụ Hàng Ngày Của Sysadmin Với Ansible [Mã - 8232 A]

Tìm hiểu Ansible với một số ví dụ thực tế về cách sử dụng các module và Ansible Playbook phổ biến nhất.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Ansible trong các trường hợp sử dụng thực tế.

✓ Khắc phục được các lỗi phổ biến nhất.

✓ Cài đặt Ansible trong hệ điều hành phổ biến nhất.

✓ Ansible code by modules.

✓ Ansible code dành riêng cho các hệ thống như RedHat và Debian.

Tìm hiểu công nghệ tự động hóa Ansible với một số ví dụ thực tế.

Mọi bộ phận IT thành công ngày nay đều cần tự động hóa cho các bare metal server, virtual machine, could, container và edge computing. Tự động hóa hành trình CNTT của bạn với công nghệ tự động hóa Ansible.

Tôi sẽ dạy bạn bằng ví dụ về cách hoàn thành các tác vụ System Administrator phổ biến nhất.

Bạn sẽ bắt đầu với việc cài đặt Ansible trong RedHat Enterprise Linux, Ubuntu và macOS bằng cách sử dụng command package manager và archives.

Mỗi trong số hơn 60 bài học tóm tắt mộtmodule: từ tham số quan trọng nhất đến một số bản demo trực tiếp về code và cách sử dụng trong đời thực. Mỗi code là trận chiến được chứng minh trong cuộc sống thực. Tương tác và xác minh Console được bao gồm trong mỗi video. Một hoạt động thông thường như tạo tệp văn bản, giải nén và lưu trữ, tìm nạp một kho lưu trữ bằng kết nối HTTPS hoặc SSH có thể được tự động hóa với một số dòng code và đây chỉ là một số danh sách dài được bao gồm trong khóa học.

Có một số code Ansible có thể sử dụng được trong tất cả các hệ thống Linux, một số code cụ thể cho các hệ thống RedHat-like, Debian-like và Windows.

Các bài học khắc phục sự cố Ansible dạy bạn cách đọc thông báo lỗi, cách reproduce cũng như quy trình khắc phục sự cố và giải quyết.

Bạn đã sẵn sàng để tự động hóa một ngày của mình với Ansible chưa?

Khóa học này dành cho ai:

✓ System Administrator.

✓ IT Professional.

✓ Cloud Engineer.

✓ DevOps.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét