Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Python Cho Software Engineering [Mã - 8234 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-python-cho-software-engineering-ma-8234-A

Giới thiệu khoá học:

Kỹ sư phần mềm là một trong những vị trí có nhu cầu cao nhất trong thế giới hiện đại và nhu cầu này sẽ chỉ tăng lên khi mọi người và tổ chức tiếp tục áp dụng công nghệ và tích hợp nó vào quy trình kinh doanh của họ.

Ngoài ra, Kỹ thuật phần mềm cung cấp các vị trí công việc sinh lợi và linh hoạt, đặc biệt là nhiều cơ hội làm việc từ xa hậu COVID.

Tuy nhiên, do đó, các vị trí Kỹ sư phần mềm có thể cực kỳ cạnh tranh để có được, và thường chứa nhiều vòng phỏng vấn căng thẳng.

Trong khóa học này, bạn sẽ từ không có kinh nghiệm lập trình trước đó đến việc có bộ kỹ năng kỹ thuật để làm việc như một Kỹ sư phần mềm trong lĩnh vực công nghệ. Bạn sẽ học cách build, test và các API và web service, những thứ tạo nên nền tảng của hầu hết các công việc của kỹ sư phần mềm và bạn sẽ học tất cả những điều này bằng Python, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, điều thực sự làm nên sự khác biệt của khóa học này không chỉ là nội dung bạn sẽ học mà còn là chiều sâu bạn sẽ học. Bạn sẽ học cách viết code có cấu trúc phù hợp, được kiểm thử tốt và sẵn sàng sản xuất không chỉ phù hợp cho một dự án, nhưng sẽ ở cấp độ được mong đợi trong thế giới chuyên nghiệp.

Vào cuối khóa học này, bạn sẽ cảm thấy thoải mái với việc phát triển các ứng dụng, có một portfolio item và sẵn sàng ứng tuyển vào các vị trí Kỹ sư phần mềm và tham gia các cuộc phỏng vấn kỹ thuật đó.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Cách lập trình trong Python.

✓ Cách phát triển các API trong Python.

✓ Các kỹ năng cần thiết để làm việc như một kỹ sư phần mềm.

✓ Cách viết code Python thích hợp và sạch sẽ.

✓ Cách test đúng code của bạn.

✓ Cách viết các ứng dụng có thể mở rộng.

✓ Cách tương tác với cơ sở dữ liệu bằng code.

✓ Cách thêm caching vào code của bạn.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét