Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
OCR

Giới Thiệu Khóa Học Optical Character Recognition (OCR) Trong Python [Mã - 7621 A]

Giới thiệu khóa học: Trong lĩnh vực Computer Vision là lĩnh vực phụ của Optical Character Recognition (OCR), nhằm mục đích chuyển đổi hình ảnh thành văn bản. OCR có thể được mô tả là chuyển đổi hình ảnh chứa văn bản được đánh máy, viết tay hoặc in thành các ký tự mà máy có thể hiểu được. Có thể chuyển đổi các tài liệu được scan hoặc chụp ảnh thành văn bản có thể được chỉnh sửa trong bất kỳ công cụ nào, chẳng hạn như Microsoft Word. Một ứng dụng phổ biến là đọc biểu mẫu tự động, trong đó bạn có …
Giới Thiệu Khóa Học Optical Character Recognition (OCR) Trong Python [Mã - 7621 A]