Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Embedded Driver

Giới thiệu Khóa Học Master Microcontroller Và Embedded Driver Development [Mã - 8241 A]

Giới thiệu khoá học: Học lập trình hệ thống nhúng có thể là một thách thức. Vì đây là một lĩnh vực tương đối phức tạp, nên vẫn chưa có tiêu chuẩn vàng thực tế nào về cách mọi thứ được thực hành hoặc giảng dạy, điều này có thể làm nản lòng những người chỉ cố gắng học những điều mới và không thể kết nối các điểm. Đây là động lực đằng sau việc tạo ra khóa học này để giúp các kỹ sư và sinh viên tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của hệ thống nhúng bằng cách cung cấp các bài giảng nâng cao chất lư…
Giới thiệu Khóa Học Master Microcontroller Và Embedded Driver Development [Mã - 8241 A]