Combo Data Analytics - Excel, Power Query, Power BI & SQL Chỉ Với 209K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới thiệu Khóa Học Master Microcontroller Và Embedded Driver Development [Mã - 8241 A]

(MCU1) Tìm hiểu bare metal driver development bằng cách sử dụng Embedded C: Viết các driver cho STM32 GPIO, I2C, SPI, USART từ đầu.
Liu Liu

gioi-thieu-khoa-hoc-master-microcontroller-va-embedded-driver-developmen-ma-8241a


Giới thiệu khoá học:

Học lập trình hệ thống nhúng có thể là một thách thức. Vì đây là một lĩnh vực tương đối phức tạp, nên vẫn chưa có tiêu chuẩn vàng thực tế nào về cách mọi thứ được thực hành hoặc giảng dạy, điều này có thể làm nản lòng những người chỉ cố gắng học những điều mới và không thể kết nối các điểm.

Đây là động lực đằng sau việc tạo ra khóa học này để giúp các kỹ sư và sinh viên tìm hiểu các khía cạnh khác nhau của hệ thống nhúng bằng cách cung cấp các bài giảng nâng cao chất lượng cao với mức giá tương đối thấp.

Trong khóa học này, bạn sẽ học cách viết trình điều khiển thiết bị ngoại vi của mình cho hầu hết các thiết bị ngoại vi được sử dụng phổ biến như GPIO, I2C, SPI, USART, v.v. và điều thú vị là bạn sẽ học mọi thứ từ đầu.

Không có thư viện của bên thứ 3!

Không có coding mù quáng!

Viết các driver API của bạn bằng cách xử lý các thanh ghi ngoại vi của MCU!

Code và triển khai API từ đầu, đi sâu vào datasheet và hướng dẫn tham khảo của MCU. Tôi sẽ giải thích cặn kẽ cách trích xuất thông tin tối đa từ các datasheet, hướng dẫn sử dụng Tài liệu Tham khảo Kỹ thuật để cấu hình và xử lý các thiết bị ngoại vi. Bạn có thể áp dụng những kỹ thuật này cho bất kỳ MCU nào mà bạn có trong tay.

Trong khóa học này, tôi sẽ hướng dẫn bạn các quy trình từng bước về cách định cấu hình các Thiết bị ngoại vi khác nhau như GPIO, SPI, USART, I2C bằng cách đưa bạn vào sổ tay tham khảo và datasheet. Chúng tôi sẽ phát triển một driver code hoạt động đầy đủ, trình xử lý ngắt, ứng dụng mẫu mọi thứ từ đầu để hiểu được bức tranh toàn cảnh.

Trong mỗi bài giảng, tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ học được những điều mới để sử dụng trong công việc hoặc các dự án của mình. Bạn sẽ thấy mình xử lý các thiết bị ngoại vi này rõ ràng hơn nhiều. Bạn sẽ có thể suy đoán và gỡ lỗi vấn đề một cách nhanh chóng. Tôi sẽ chỉ cho bạn các thủ thuật và mẹo để gỡ lỗi các vấn đề phổ biến nhất bằng cách sử dụng các công cụ gỡ lỗi như logic analyzer.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Hiểu đúng các cách xử lý và lập trình các thiết bị ngoại vi MCU.

✓ Phát triển các trình điều khiển ngoại vi cho Microcontroller của bạn.

✓ Hiểu các bước Driver Development hoàn chỉnh ngay từ đầu cho GPIO, SPI, I2C và USART.

✓ Viết các peripheral driver header, prototyping API và triển khai.

✓ Khám phá MCU data sheets, Hướng dẫn sử dụng tài liệu tham khảo, start-up Codes để hoàn thành công việc.

✓ Tìm hiểu các cách xử lý / định cấu hình Ngắt cho các thiết bị ngoại vi khác nhau.

✓ Tìm hiểu về các Peripheral IRQ/Vector table/NVIC interface và nhiều hơn nữa.

✓ Tìm hiểu về Configuration/status/Control registers của các thiết bị ngoại vi khác nhau.

✓ Làm sáng tỏ chi tiết hoạt động hiện trường của SPI, I2C, GPIO, USART, v.v.

✓ Khám phá bí mật ẩn của MCU bus interfaces, clock sources, MCU clock configuration, v.v.

✓ Hiểu các cách đúng để bật / định cấu hình peripheral clocks/serial clocks/baud rates của các giao thức nối tiếp khác nhau.

✓ Tìm hiểu về các MCUs AHB, APB bus protocol.

✓ Tìm hiểu về các MCU clock khác nhau như HCLK, PCLK, PLL, v.v.

✓ Tìm hiểu cách capture/decode/analyze traces của các giao thức nối tiếp trên Logic analyzer.

✓ Tìm hiểu về Các cách nhanh chóng để gỡ lỗi các sự cố ngoại vi với các nghiên cứu điển hình.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.