Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định
Billing Software

Giới Thiệu Khóa Học Phát Triển Phần Mềm Thanh Toán (Billing Software) Hoàn Chỉnh Bằng Python, PyQt5 & SQLite [Mã - 7611 A]

Giới thiệu khoá học: Chào mừng bạn đến với khóa học Phát triển phần mềm thanh toán hoàn chỉnh bằng Python, PyQt5 & SQLite. ✓ Bạn có muốn trở thành một master về Lập trình PYTHON GUI không?  ✓ Bạn có muốn phát triển một phần mềm thanh toán theo thời gian thực cho hoạt động kinh doanh bán hàng cho khách hàng theo thời gian thực không? ✓ Bạn có muốn thêm một dự án Python tốt nhất vào sơ yếu lý lịch của mình không?  ✓ Bạn có muốn hiểu và tạo các truy vấn SQL bằng cơ sở dữ liệu SQLite3 không…
Giới Thiệu Khóa Học Phát Triển Phần Mềm Thanh Toán (Billing Software) Hoàn Chỉnh Bằng Python, PyQt5 & SQLite [Mã - 7611 A]