Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Tìm Hiểu Back End Web Development Từ Đầu [Mã - 6975 A]

gioi-thieu-khoa-hoc-tim-hieu-back-end-web-development-tu-dau-ma-6975a


Tìm hiểu cách xây dựng sản phẩm như ứng dụng web từ đầu bằng cách sử dụng Node.js và EJS cũng như cách triển khai trên đám mây.

Giới thiệu khóa học

Bạn đã sẵn sàng làm chủ thế giới web development với Node.js chưa?

Đừng tìm đâu xa! Chào mừng bạn đến với khóa học toàn diện của chúng tôi, "Node.js và Xây dựng các ứng dụng Web". Cho dù bạn là một developer dày dạn kinh nghiệm hay người mới bắt đầu, khóa học này sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để tạo các ứng dụng web mạnh mẽ bằng Node.js.

Node.js là một server-side JavaScript runtime tiên tiến đã cách mạng hóa việc phát triển web. Nó được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng web và API nhanh và có thể mở rộng. Khóa học này được thiết kế để đưa bạn đi từ các nền tảng của Node.js đến việc tạo các ứng dụng web hoàn chỉnh theo từng bước.

Những nội dung bạn sẽ học:

✓ 1. Node.js Fundamentals: Bắt đầu với những kiến ​​thức cơ bản về Node.js, bao gồm architecture, event-driven nature, và asynchronous programming.

✓ 2. Thiết lập môi trường phát triển của bạn: Tìm hiểu cách cài đặt Node.js, npm (Node Package Manager) và các công cụ cần thiết khác để bắt đầu hành trình phát triển của bạn.

✓ 3. Tạo một Web Server đơn giản: Khám phá cách xây dựng web server đầu tiên của bạn bằng Node.js, xử lý HTTP requests và responses.

✓ 4. Asynchronous Programming: Đi sâu vào asynchronous programming với callbacks, promises, và async/await, một khái niệm quan trọng trong Node.js.

✓ 5. Express.js Framework: Làm chủ Express.js, web application framework phổ biến cho Node.js, để đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng web mạnh mẽ và có thể mở rộng.

✓ 6. Làm việc với Database: Tìm hiểu cách tương tác với cơ sở dữ liệu, cả SQL và NoSQL, bằng cách sử dụng các thư viện như Sequelize và Mongoose.

✓ 7. Xây dựng RESTful API: Tạo RESTful API để xử lý các hoạt động CRUD và cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng client.

✓ 8. User Authentication: Triển khai user authentication và authorization bằng các chiến lược như Passport.js và JSON Web Tokens (JWT).

✓ 9. Tích hợp Front-End: Tích hợp Node.js backend của bạn với các công nghệ front-end như HTML, CSS và JavaScript để tạo một ứng dụng web hoàn chỉnh.

✓ 10. Các Project trong thế giới thực: Áp dụng kiến ​​thức của bạn để xây dựng các dự án trong thế giới thực, bao gồm hệ thống blog, nền tảng thương mại điện tử, v.v.

✓ 11. Triển khai: Tìm hiểu cách triển khai các ứng dụng Node.js của bạn lên các nền tảng lưu trữ phổ biến như Heroku và AWS.

✓ 12. Performance Optimization: Khám phá các kỹ thuật tối ưu hóa ứng dụng Node.js của bạn về tốc độ và khả năng mở rộng.

Khi kết thúc khóa học này, bạn sẽ có thể phát triển các ứng dụng web bằng Node.js, khai thác sức mạnh của JavaScript để tạo các trang web động, dựa trên dữ liệu và thân thiện với người dùng. Bạn sẽ có các kỹ năng để giải quyết cả khía cạnh back-end và front-end của web development cũng như sự tự tin khi đảm nhận các dự án trong thế giới thực.

Khóa học của chúng tôi kết hợp các bài giảng video hấp dẫn, bài tập coding thực hành để đảm bảo trải nghiệm học tập toàn diện. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một Node.js web development pro! Hãy đăng ký ngay hôm nay và bắt đầu xây dựng các ứng dụng web nổi bật trong bối cảnh kỹ thuật số.

Mục lục:

✓ 1. Giới thiệu.

✓ 2. Bắt đầu : Node JS.

✓ 3. Database.

✓ 4. Logging.

✓ 5. Full Stack Project.

Bạn sẽ học được gì?

✓ Bạn sẽ học Nodejs cơ bản đến nâng cao.

✓ Khái niệm về công nghệ back-end.

✓ Tìm hiểu cách tạo server và express module.

✓ Tìm hiểu authentication sử dụng JWT token.

✓ Tìm hiểu hoạt động của cơ sở dữ liệu trong mongoDB.

✓ Tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng web full stack và cách triển khai trên đám mây.

✓ Tìm hiểu cơ bản về EJS.

✓ Bạn sẽ có được kiến ​​thức cơ bản về kiến ​​trúc MVC.

Khóa học này dành cho ai?

✓ Web developer mới bắt đầu và sinh viên muốn học web development.

✓ Bất cứ ai muốn trở thành back-end developer.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét