Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

3 Cách Khả Thi Để Tham Gia Vào Lĩnh Vực Khoa Học Dữ Liệu

3-cach-kha-thi-de-tham-gia-vao-linh-vuc-khoa-hoc-du-lieu


Nếu bạn muốn tìm hiểu về khoa học dữ liệu, điều quan trọng là bạn phải thực hiện một số nghiên cứu về các lộ trình khả thi có thể dẫn bạn đến lĩnh vực khoa học dữ liệu. Bài viết này sẽ thảo luận về 3 cách khả thi để tham gia vào lĩnh vực khoa học dữ liệu.

1. Bằng Đại Học Truyền Thống

Một số trường đại học hàng đầu cung cấp các chương trình sau đại học về khoa học dữ liệu. Bởi vì đây là các chương trình sau đại học, hầu hết sẽ yêu cầu bằng đại học trong lĩnh vực phân tích như vật lý, toán học, kế toán, kinh doanh, khoa học máy tính hoặc kỹ thuật. Các chương trình này thường có thời lượng từ 3 đến 4 học kỳ cho những người đăng ký học toàn thời gian. Các chương trình truyền thống có nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như: Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu, Thạc sĩ Phân tích Dữ liệu hoặc Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh. Chi phí học phí cho các chương trình học trực tiếp truyền thống có thể nằm trong khoảng từ 15.000 đến 40.000 USD, không bao gồm chi phí sinh hoạt. Vì vậy, trước khi theo đuổi một tấm bằng đại học truyền thống, hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau:

  1. Tôi nên xem xét một chương trình học trực tuyến hay một chương trình học trực tiếp?
  2. Chương trình học trực tiếp có yêu cầu tôi chuyển địa điểm không?
  3. Chương trình học tốt như thế nào?
  4. Các điều kiện tiên quyết là gì? Một số chương trình yêu cầu bạn phải hoàn thành một số khóa học lập trình và toán học cơ bản. Một số sẽ yêu cầu điểm kiểm tra GRE hoặc GMAT.
  5. Thời lượng của chương trình học là gì?
  6. Chi phí của chương trình học là bao nhiêu?

2. Thạc sĩ trực tuyến

Thạc sĩ trực tuyến là phần mở rộng của các chương trình đại học truyền thống. Ưu điểm của các chương trình trực tuyến là ít tốn kém hơn và không cần di dời. Hầu hết các chương trình thạc sĩ trực tuyến về khoa học dữ liệu hoặc phân tích kinh doanh có thể được hoàn thành trung bình từ 18 đến 24 tháng. Chi phí cho các chương trình thạc sĩ khoa học dữ liệu trực tuyến có thể từ 13.000 đến 40.000 USD.

3. Chứng chỉ chuyên nghiệp MOOCs/MicroMasters

Có rất nhiều khóa học trực tuyến mở quy mô lớn (MOOC) tuyệt vời về khoa học dữ liệu trên các nền tảng như edX, Coursera, DataCamp, Udacity và Udemy. Các khóa học được cung cấp có thể là các khóa học độc lập hoặc dưới dạng chuyên ngành (chứng chỉ chuyên nghiệp) hoặc MicroMasters. Chúng được cung cấp bởi các trường đại học hàng đầu như Harvard, MIT, Đại học Michigan, Cao đẳng Boston, Đại học Adelaide, Đại học California San Diego, Đại học California, Berkeley, v.v. Các chương trình này rẻ hơn và giá cả phải chăng, và bạn có thể tham gia các khóa học tại tốc độ của bạn. Chứng chỉ chuyên nghiệp và chi phí chương trình MicroMasters thường nằm trong khoảng từ $600 đến $1500.

Bằng cách dành một chút thời gian, bạn có thể tự học những kiến ​​thức cơ bản về khoa học dữ liệu từ các khóa học này. Dưới đây là một số chương trình chuyên ngành khoa học dữ liệu/MicroMasters trực tuyến yêu thích của tôi:

Bạn có thể tìm hiểu về các chương trình MicroMasters khác được cung cấp trên nền tảng edX từ liên kết sau: Các chương trình edX MicroMasters trong khoa học dữ liệu.

Tóm lại, chúng ta đã thảo luận về ba con đường có thể dẫn đến khoa học dữ liệu. Nếu bạn muốn, hãy học bốn năm tại một trường cao đẳng (hoặc nhiều hơn tại một trường sau đại học). Điều này sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về lĩnh vực này, nhưng nếu hoàn cảnh của bạn không cho phép bạn theo đuổi bằng đại học, bạn có thể (với một chút đam mê và cống hiến) tự học về khoa học dữ liệu thông qua tự học. MOOC cung cấp các khóa học tuyệt vời về nhiều chủ đề khoa học dữ liệu, với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với mức giá mà bạn phải trả cho một chương trình truyền thống. Bằng cách dành đúng lượng thời gian và năng lượng, bạn có thể tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của khoa học dữ liệu thông qua các chuyên ngành MOOC và MicroMasters.

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Tham khảo các bài viết cùng chủ đề:

Đọc thêm
Đăng nhận xét