Tự Học Data Science - Machine Learning Tại Nhà Chỉ Từ 159K Tìm hiểu thêm Mua Ngay!

Giới Thiệu Khóa Học Software Testing Hoàn Chỉnh 2022 [Update Tháng 11-2022] [Mã - 7648 A]

Với hơn 27 giờ nội dung Video, Bạn sẽ học mọi thứ bạn cần để tìm hiểu về Software Testing.

khoa-hoc-software-testing-hoan-chinh-2022-ma-7648a


Giới thiệu khóa học:

Mọi thứ bạn cần để học Software Testing, tất cả được kết hợp trong một tài nguyên.

Mục tiêu của khóa học là cung cấp cho bạn tất cả kiến ​​thức cần thiết mà bạn cần để có được công việc kiểm thử phần mềm đầu tiên cho dù đó là công việc full-time hay freelancing.

Các chủ đề được đề cập trong khóa học:

✓ Manual Testing Basic [Các công cụ được sử dụng: Google Sheets-Trello-Testlink].

✓ Agile Testing Basic [Các công cụ được sử dụng: Jira-Trello].

✓ API & Webservice Testing [Công cụ được sử dụng: postman].

✓ Performance Testing [Công cụ được sử dụng: JMeter & HP Loadrunner].

✓ Freelance testing websites [Trang web được giải thích: utest-testerwork-test.io-bugfinders].

✓ Các câu hỏi phỏng vấn Manual Testing.

✓ Unit Testing [Công cụ được sử dụng: JUnit5-Mockito].

✓ Các kỹ thuật Black Box Test [Kỹ thuật được đề cập: Equivalence partitioning-Boundary value analysis-Decision Table Testing-State transition testing].

✓ Các kỹ thuật White Box Test [Statement Coverage-Decision Coverage-Condition Coverage-Path Coverage-MCDC-Loop Coverage].

✓ Mẹo nghề nghiệp [Chứng chỉ ISTQB-Viết một CV chuyên nghiệp-Software Testing Status trong 2022].

Mục lục:

✓ 01. Giới thiệu.

✓ 02. Các khái niệm cơ bản về Software Testing [Beginner].

✓ 03. Viết Test Scenario [Beginner].

✓ 04. Viết Test Case [Beginner].

✓ 05. Test Execution & Bug Reporting [Beginner].

✓ 06. Testing Reports: Test Progress & Test Summary Report [Beginner].

✓ 07. Câu hỏi phỏng vấn Manual Software Testing [Beginner].

✓ 08. Cơ bản về Agile & Agile Testing [Beginner].

✓ 09. Cách sử dụng JIRA for Agile Testing [Beginner].

✓ 10. Mobile Testing Basic [Beginner].

✓ 11. API Testing [Trung cấp].

✓ 12. API Testing với Postman [Trung cấp].

✓ 13. Postman Trello API Practical Project.

✓ 14. Performance Testing [Trung cấp].

✓ 15. Performance Testing sử dụng JMeter [Trung cấp].

✓ 16. Codelss Test Automation sử dụng Selenium IDE [Trung cấp].

✓ 17. Test Automation sử dụng Katalon Studio [Trung cấp].

✓ 18. SQL For Testers [Trung cấp].

✓ 19. Freelance Testing websites.

✓ 20. Performance Testing nâng cao sử dụng JMeter [Nâng cao].

✓ 21. Test Automation sử dụng Robot Framework.

✓ 22. Test Automation sử dụng Playwright [Nâng cao].

✓ 23. Java programming for Software Tester [Nâng cao].

✓ 24. Object-Oriented Programming sử dụng Java.

✓ 25. Black-Box Test Techniques.

✓ 26. White Box Test Techniques [Nâng cao].

✓ 27. Con đường đạt Chứng chỉ | Làm thế nào để trở thành một Tester được chứng nhận.

✓ 28. Viết một CV chuyên nghiệp.

✓ 29. Software Testing Status in 2022.

✓ 30. Software Testing Status in 2021.

✓ 31. Software Testing Status in 2020.

✓ 32. Performance Testing sử dụng HP LoadRunner [Nội dung cũ].

✓ 33. Cách sử dụng Testlink [Nội dung cũ].

Bạn sẽ học được gì:

✓ Các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm (Software Testing).

✓ Viết Test case & Bug Report.

✓ Các kỹ thuật Black-Box Test.

✓ Viết các Requirements Review & Test Scenario bằng Trello.

✓ Triển khai test process trên một Test Management Tool (Testlink).

✓ Cơ bản về phương pháp Agile & Agile Testing.

✓ Cách sử dụng Application Lifecycle Management Tool (JIRA).

✓ Cách để trở thành một Freelance Tester.

✓ Các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (White-Box Test).

✓ Cơ bản về API Testing.

✓ API Testing sử dụng Postman.

✓ Cơ bản về Performance Testing bằng Jmeter.

✓ Cách viết một QA Resume chuyên nghiệp.

✓ Cách chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn QA.

✓ Các chứng chỉ khác nhau trong Lĩnh vực Software Testing và cách đăng ký chúng.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Những người muốn bắt đầu một sự nghiệp mới.

✓ Những người muốn học Software Testing.

✓ Các Software Tester muốn có kiến ​​thức tốt hơn trong lĩnh vực của họ.

✓ Những người đang tìm kiếm một công việc bán thời gian hoặc làm việc tự do.

Tham gia Tổng kho khóa học online trọn đời

  • Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Kinh doanh, marketing, lập trình, tin học văn phòng, ngôn ngữ,...
  • Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
  • Khóa học mới lên kho mỗi ngày
>>> Nhắn tin với Admin để đăng ký tham gia: Tại đây

Copyright Disclaimer:

This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:

Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đăng nhận xét

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected! - Đã Phát Hiện AdBlock
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
- Chúng tôi đã phát hiện ra rằng bạn đang sử dụng tiện ích chặn quảng cáo trong trình duyệt của mình.

The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
- Doanh thu chúng tôi kiếm được từ quảng cáo được sử dụng để quản lý trang web này, chúng tôi mong bạn bạn đưa trang web của chúng tôi vào danh sách trắng trong tiện ích chặn quảng cáo của bạn.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.