Tùy Chỉnh Chế Độ Xem
Cài đặt chỉ áp dụng cho trình duyệt này
Chế độ ánh sáng màn hình
  • Giao diện sáng
  • Giao diện tối
  • Giao diện mặc định

Giới Thiệu Khóa Học Software Architecture & Design Của Các Hệ Thống Quy Mô Lớn Hiện Đại [Mã - 7637 A]

khoa-hoc-software-architecture-design-cua-cac-he-thong-quy-mo-lon-hien-dai-ma-7637a


Giới thiệu khóa học:

Bạn đã sẵn sàng để đưa sự nghiệp của bạn lên một tầm cao mới?

Bạn có muốn thành thạo Software Architecture và System Design không?

Bạn đến đúng nơi rồi!

Trong khóa học thực tế này, bạn sẽ học cách kiến ​​trúc các hệ thống thực tế, mở rộng quy mô cho hàng triệu người dùng hàng ngày, cũng như xử lý và lưu trữ hàng petabyte dữ liệu .

Nếu bạn khao khát trở thành một Software Architect hoặc bạn đã là một Software Architect và bạn cần bồi dưỡng kỹ lưỡng, thì đây là tài nguyên tốt nhất dành cho bạn.

Đây cũng là nơi hoàn hảo để bạn chuẩn bị và tạo sự tự tin cho Cuộc phỏng vấn System Design sắp tới.

Một số điều bạn sẽ học:

✓ Xác định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mà không bỏ sót chi tiết nào.

✓ Xác định các API mạnh mẽ và dễ sử dụng.

✓ Áp dụng Architectural Building Blocks & techniques hiện đại cho High Scalability, Availability, và Performance.

✓ Tuân theo các Software Architecture Pattern đã được chứng minh trong ngành và các phương pháp hay nhất.

✓ Kiến trúc các hệ thống có khả năng mở rộng cao cho lưu lượng truy cập internet lớn và Big Data Processing.

✓ Suy nghĩ và thực hiện như một Software Architect chuyên nghiệp thực sự.

Khi kết thúc khóa học, bạn sẽ có tất cả các kỹ năng cần thiết để thực hiện một yêu cầu cấp cao và không rõ ràng cũng như trải qua tất cả các giai đoạn của một thiết kế hệ thống, cho đến Software Architecture cuối cùng của nó.

Mặc dù khóa học này không liên quan đến coding, nhưng đây là khóa học mang tính thực tiễn cao sẽ cung cấp cho bạn kiến ​​thức cơ bản để xây dựng các hệ thống trong thế giới thực.

Tất cả các kỹ thuật và pattern được đề cập trong khóa học đều được sử dụng bởi các công ty phần mềm hàng đầu.

Ngoài các video bài giảng, bạn cũng sẽ tìm thấy:

✓ Nhiều tài nguyên, liên quan đến các chủ đề được đề cập trong khóa học.

✓ Các trắc nghiệm sẽ giúp bạn xác thực tiến độ của mình và xem lại tài liệu khóa học.

✓ Liên kết bên ngoài đến các bài viết và video có liên quan để nâng cao trải nghiệm học tập của bạn.

Khóa học này là hoàn hảo cho bạn nếu:

✓ Bạn muốn thành thạo Software Architecture, một chủ đề thường không được dạy trong các trường đại học.

✓ Bạn muốn trở thành một Software Architect hoặc một senior member của đội ngũ kỹ thuật, chẳng hạn như một Senior / Principal Software Engineer hoặc Technical Lead.

✓ Bạn đang chuẩn bị cho cuộc System Design và muốn tăng cơ hội thành công cũng như nổi bật giữa đám đông ứng viên.

Bạn đang chờ đợi điều gì? :)

Bắt đầu nào!

Mục lục:

✓ 01 - Giới thiệu.

✓ 02 - System Requirements & Architectural Drivers.

✓ 03 - Các Quality Attribute quan trọng nhất trong các hệ thống quy mô lớn.

✓ 04 - API Design.

✓ 05 - Large Scale Systems Architectural Building Blocks.

✓ 06 - Data Storage at Global Scale.

✓ 07 - Software Architecture Patterns.

✓ 08 - Big Data Architecture Patterns.

✓ 09 - Phần thưởng.

Bạn sẽ học được gì:

✓ Software Architecture của các hệ thống quy mô lớn, có khả năng xử lý hàng triệu yêu cầu/ngày.

✓ Thiết kế các hệ thống phần mềm có khả năng mở rộng cao, khả dụng cao và hoạt động hiệu quả.

✓ Áp dụng các software architectural pattern đã được chứng minh trong ngành, building blocks và các phương pháp hay nhất.

✓ Xác định các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống, high level components và API.

✓ Có được sự tự tin cho cuộc phỏng vấn thiết kế hệ thống sắp tới.

Khóa học này dành cho ai:

✓ Bất kỳ sinh viên nào muốn đưa sự nghiệp của mình lên một tầm cao mới, hướng tới vị trí Senior, Principal hoặc Software Architect.

✓ Bất kỳ sinh viên nào muốn học Software Architecture và System Design.

✓ Bất kỳ sinh viên nào đang chuẩn bị cho một cuộc Phỏng vấn System Design.

Tham Gia Tổng Kho Khóa Học Online Miễn Phí Trọn Đời - Truy cập hơn 4.000 khóa học ở nhiều chủ đề như Đầu Tư, Kinh doanh, Marketing, Lập trình, Thiết Kế, Tin học văn phòng, Ngôn ngữ,... 
- Học trọn đời, học mọi lúc, mọi nơi.
- Khóa học mới lên kho mỗi ngày.
Tham Gia Group FacebookFanpage Weekly Study
Thông Cáo DMCACopyright Disclaimer:This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.

Đọc thêm
Đăng nhận xét